Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU-kommissionen släpper nytt arbetsprogram

Flaggor utanför Europaparlamentet.
Fotograf: VGR/Kenny Stolpe

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker presenterade i förra veckan den nuvarande kommissionens femte och sista arbetsprogram - en handlingsplan för det kommande året. Fokus under 2019 kommer att ligga på att uppnå enighet i de förslag som Europaparlamentet och medlemsländerna förhandlar om innan EU-valet i maj, bland annat långtidsbudgeten. Utöver det planerar EU-kommissionen att genomföra 15 nya initiativ.

Varje år presenterar EU-kommissionen ett arbetsprogram som utstakar huvudprioriteringarna för det kommande året. Arbetsprogrammet som presenterades i Strasbourg i förra veckan innehöll inga överraskningar utan tryckte på det lagförslag som EU-kommissionen vill genomföra innan mandatperiodens slut. Ordförande Jean-Claude Juncker poängterade i sitt tal vid presentationen av programmet att EU:s medborgare inte bryr sig om lagförslag utan vill se konkreta lagar, och att Europaparlamentet och ministerrådet därför bör anta de förslag som EU-kommissionen lagt fram men som ännu inte beslutats om.

Programmet innehåller även 15 nya initiativ inom åtta övergripande områden:

1. Fler jobb, ökad tillväxt och investeringar. Presentera ett kommunikationspapper om investeringsplanen för Europa samt ett reflektionspapper om hållbar utveckling i Europa kopplat till Agenda 2030 och Parisavtalet. Som del av detta initiativ beslutade EU i förra veckan om ett förbud mot engångsplastartiklar.

2. En sammankopplad gemensam digital marknad. Skapa en plan för utvecklingen av artificiell intelligens (AI), en handlingsplan för desinformation samt en rekommendation om etableringen av ett format för europeiska elektroniska patientjournaler.

3. En motståndskraftig energiunion med en framtidsinriktad klimatpolitik. Ta fram en strategi för en långsiktig minskning av växthusgaser, i enlighet med Parisavtalet, inför klimatkonferensen i Katowice, Polen, i december. Jobba för ett nytt institutionellt ramverk för energi- och klimatpolitik till år 2025 genom att föreslå ökad användning av kvalificerad majoritet i ministerrådet samt en eventuell reform av Euratomfördraget. Förbereda inför Brexit genom att anpassa energieffektivitetsmålen till ett EU med 27 medlemsländer.

4. En djupare och rättvisare inre marknad med en stärkt industribas. Presentera ett kommunikationspapper om hur den inre marknaden kan förbättras och förenklas samt ett kommunikationspapper om en strategi för hormonstörande ämnen. Lägga fram förslag om ökad användning av kvalificerad majoritet i ministerrådet inom viss skatte- och socialpolitik för att hålla jämn takt med den sociala och ekonomiska utvecklingen och undvika att enskilda länder sätter sig emot förslag.

5. En djupare och rättvisare ekonomisk och monetär union. Presentera ett kommunikationspapper om stärkandet av eurons roll internationellt.

6. Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter grundat på ömsesidigt förtroende. Införa tydligare regler när rättsstatsprincipen hotas i ett medlemsland.

7. En ny migrationspolitik. Implementera en gemensam viseringspolitik samt lägga fram ett lagförslag om huruvida brittiska medborgare ska behöva ansöka om visum vid resor till EU:s medlemsländer efter Brexit, något som kan komma att ha stor inverkan på det framtida förhållandet mellan de två parterna. Förslaget ska läggas fram i november så att ett beslut kan fattas innan Storbritanniens utträde ur EU i mars.

8. En union för demokratisk utveckling. Kommunikationspapper om hur EU ska göras starkare och mer demokratiskt.

För VGR är digitaliseringen av vården ett ytterst aktuellt ämne och EU-kommissionens planer för utvecklingen av AI och europeiska elektroniska patientjournaler följs därför med stort intresse. Regionen jobbar även med att motverka desinformation, en viktig fråga i ett alltmer komplext medielandskap som också uppmärksammas bland EU-kommissionens initiativ. Likaså EU:s prioriteringar inom klimatområdet är av relevans för regionens arbete då VGR jobbar aktivt för miljön och satsar på att bli en fossiloberoende region till år 2030. Att EU vill satsa på cirkulär bioekonomi ses som positivt av VGR eftersom det inte bara bidrar till hållbarhet utan också innovationer och nya jobb.

Bland de 84 liggande lagförslag som EU-kommissionen vill att Europaparlamentet och medlemsländerna ska besluta om är EU:s långtidsbudget den viktigaste frågan. Långtidsbudgeten är av stor vikt också för Västra Götaland då den styr hur EU:s fonder fördelas till regionen. Förhoppningen är att en överenskommelse om budgeten ska nås innan maj 2019. Även lagförslag gällande upphovsrätt, ren energi, asylpaketet och en samordnad bolagsskatt pekas ut av EU-kommissionen som extra viktiga att besluta om under nästa år. EU-kommissionen drar samtidigt tillbaka 17 förslag som inte längre anses aktuella.

Senast uppdaterad: 2018-10-31 11:44