Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försenad EU-budget kan påverka finansiering av EU-projekt i Västra Götaland

Publicerad: Uppdaterad:
Förutom ”Brexit” är det långtidsbudgeten för EU som är den stora frågan i Bryssel just nu. EU:s långtidsbudgeten sätter ramarna för EU:s resurser under en sjuårsperiod. Den nuvarande långtidsbudget löper ut 2020 och därefter ska nästa långtidsbudget ta över och gälla till 2027 - förutsatt att en budget är antagen.
Europeiska rådet, som samlar alla EU:s medlemsländer och är en av parterna som förhandlar om budgeten, har fortfarande inte kommit överens om storleken på budgeten. Bör budgeten ligga på 1,0% eller 1,11 % av EU27 GNI? Eller bör budgeten sträcka sig till 1,3% som Europaparlamentet, den andra parten i förhandlingarna förespråkar?
Förutom storleken på budgeten är den stora frågan vad EU ska spendera pengarna på. Här är den stora skiljelinjen hur mycket som ska spenderas på ”traditionella områden” som sammanhållnings- och jordbrukspolitik vis-a-vis nya utmaningar som säkerhet, försvar och migration.
Ju längre tid det tar innan långtidsbudgeten har blivit godkänd desto större påverkan har det på EU:s regioner – och Västra Götaland, då de nya EU-programmen, t.ex. inom sammanhållningspolitiken inte kommer att kunna starta i tid. Ett glapp mellan budgetperioderna kan få en negativ effekt på kontinuitet och finansiering av nya EU-projekt och därför påverka våra projektaktörer negativt.
Om förhandlingarna dessutom leder till en minskad EU-budget kan det påverka möjligheterna för projektfinansiering inom ramen för europeiska gränsöverskridande program, de så kallad Interreg-programmen - och framförallt de program som gränsar till Storbritannien i och med Brexit.
VGR bevakar förhandlingarna aktivt och har genom våra europeiska nätverk agerat för att förklara vikten av ett snabbt antagande av långtidsbudget och mervärdet av gränsöverskridanden samarbete. VGR har t.ex. varit med i utformande och antagande av ett kort uttalande från CPMR till Europeiska rådet som sammanträdde 17–18 Oktober som uppmanar till snabbt antagande av EU budgeten 2021-2027 och stöd för en stark framtida sammanhållningspolitik (läs mer om VGR:s stöd till uttalandet här). Vid flera högnivåmöten mellan Magnus Berntsson, som ordförande för AER, och Europaparlamentariker lyftes samma budskap från regionen. Younous Omarjee, ordförande för Europaparlamentets utskott för regional utveckling, betonade vikten av regionerna runt om Europa behöver bedriver ett aktivt påverkansarbete gentemot sina regeringar och visa att lokal och regionala nivån tror på och stödjer en sammanhållningspolitik för alla. Mr. Omarjee menade också för att Parlamentet ska kunna förespråka en sammanhållningspolitik med lika stor budget i EU:s nästkommande långtidsbudget 2021-2027 så är det viktigt att regionerna lyfter de goda exemplen och kommunicerar mervärdet av sammanhållningspolitiken, såväl inom sina regioner som till Europaparlamentet. Vi måste prata med en enad röst för Sammanhållningspolitiken i nästkommande långtidsbudget

 

Nordsjökommissionen, där VGR har ordförandeskapet, har även skrivit till EU-kommissionens direktorat för regionalutveckling med begäran om att Interreg-programmet för Nordsjöregionen vidareförs i nästa budgetperiod.

VGR hoppas att medlemsstaterna och Europaparlamentet kommer till ett snabbt antagande av både långtidsbudgeten och inriktningen på sammanhållningspolitiken så att VGR kan implementera EU-programmen i regionen i partnerskap med de förvaltande myndigheterna och relevanta aktörer för att säkerställa att de framtida EU-medlen kommer till nytta för hela Västra Götaland.

 


Publicerad: