Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Meddelande till EU:s institutioner om en strategi för Europa 2030

Publicerad: Uppdaterad:

I januari i år publicerade europeiska kommissionen reflektionspappret Ett hållbart EU 2030. Reflektionspappret är ett första steg i processen att ta fram en ny övergripande strategi för Europa och ligger närmast till grund för framtagandet av EU:s strategiska agenda 2019-2024 samt för nästa kommissions prioriteringar.

Västra Götalandsregionen välkomnar EU:s arbete med att ta fram en ny strategi med de globala hållbarhetsmålen som ramverk, men vill samtidigt markera vikten av regionernas delaktighet i utformandet av strategin. Regionala myndigheter har en lång tradition och erfarenhet av att tänka globalt samtidigt som vi agerar lokalt, nära medborgarna. För att betona detta samt säkerställa att strategin går i en riktning som gynnar Västra Götalandsregionens intressen har vi tagit fram ett meddelande till EU:s institutioner. I meddelandet understryker vi vikten av en regional förankring av arbetet med framtagandet av den nya strategin samt vikten av samarbete på EU-nivå såväl som nationell och regional nivå, för att på bästa sätt uppnå hållbarhetsmålen.

Läs Västra Götalandsregionens meddelande till EU:s institutioner om en strategi för Europa 2030 här.


Publicerad: