Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer i Sibiu

Den 9 maj i år träffades EU:s stats- och regeringschefer i Sibiu, Rumänien, för ett informellt möte i Europeiska rådet. Syftet med mötet var att diskutera EU:s framtid och de strategiska planerna för unionen de kommande fem åren. På agendan stod bland annat frågor som säkerhet, klimat, migration och konkurrenskraft.

Under mötet diskuterades både interna angelägenheter och globala utmaningar, med fokus på de prioriteringar som ska ligga till grund för den nya EU-kommissionen som kommer på plats i höst. Under mötet antogs också den så kallade Sibiuförklaringen, ett gemensamt uttalande där länderna enats om 10 åtaganden som kommer att ligga till grund för framtida beslut. De 10 åtagandena innebär sammanfattat att EU ska fortsätta arbeta för ett enat och sammanhållet Europa, där vi alltid söker efter gemensamma lösningar. EU ska fortsätta värna om vårt sätt att leva, rättsstatsprincipen och demokratin och även i fortsättningen ha en viktig roll i de stora frågorna såsom säkerhet och migration m.m. och åstadkomma resultat på de områden där det betyder mest. Principen om rättvisa ska upprätthållas och vi ska ge oss de medel vi behöver för att uppnå våra mål och genomföra vår politik. EU kommer även att arbeta för att säkra framtiden för kommande europeiska generationer samt skydda våra medborgare och värna deras säkerhet. Sist men inte minst ska Europa vara en ansvarsfull världsledare som tar sig an globala frågor såsom att bekämpa klimatförändringarna och bevara miljön.

Resultatet av de förda diskussionerna kommer att konkretiseras i juni, då Europeiska rådet  antar EU:s strategiska agenda för 2019-2024. Den strategiska agendan kommer sedan att ligga till grund för EU:s framtida arbete och de andra EU-institutionernas arbetsprogram. Under mötet i Sibiu bestämdes också att ledarna ska mötas igen den 28 maj, för att direkt efter Europaparlamentsvalet inleda nomineringsprocessen till bland annat nästa ordförande för EU-kommissionen, EU:s höga representant, Europaparlamentets talman m.m. som ska tillsättas under året.   

Här kan du läsa Sibiuförklaringen i sin helhet.

Senast uppdaterad: 2020-03-10 09:33