Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ny rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU

Kommissionen släppte i samband med internationella kvinnodagen i år 2019 års rapport om jämställdhet mellan kvinnor och män i EU. Rapporten visar på en del framsteg när det gäller jämställdhet, men det går för långsamt och kvinnor brottas fortfarande med ojämlikheter på många områden.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av EU:s grundläggande värderingar och den nuvarande kommissionen har under sin mandatperiod arbetat aktivt för att förbättra livet för kvinnor i Europa. De har bland annat jobbat för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män, bekämpa våld mot kvinnor samt underlätta för familjer att förena arbetsliv och privatliv. Trots detta går framstegen inom jämställdhetsområdet alldeles för långsamt, i vissa länder går utvecklingen till och med bakåt.

Rapporten beskriver hur sysselsättningsgraden för kvinnor i EU under 2017 nådde sin högsta nivå någonsin på drygt 66 %, men att situationen skiljer sig mycket åt mellan medlemsländerna. Åtta medlemsländer fick förra året rekommendationer att förbättra kvinnors deltagande på arbetsmarknaden, varav Tyskland och Österrike var några av dem. Kvinnor har även i genomsnitt 16% lägre lön än män och har större risk att råka ut för fattigdom och får sämre pension. Detta trots att det i Romfördraget, som undertecknades år 1957, finns en bestämmelse om lika lön.

Rapporten fastställer också att kvinnor fortfarande till stor del är underrepresenterade i parlament och regeringar. I EU är sju av tio män i nationella parlament och endast sex av tjugoåtta av parlamenten leds av en kvinna. Det finns även uppgifter som tyder på att kvinnor tenderar att få ansvarsområden som anses vara politiskt mindre viktiga. Av verkställande direktörer i stora börsnoterade företag i EU är endast 6.3% kvinnor.

Kommissionen har mellan 11 januari till 5 april 2019 ett samråd om lika lön, där de önskar få in synpunkter från berörda parter.

Länk till samrådet hittar du här.

Här kan du läsa jämställdhetsrapporten för 2019 i sin helhet.

Senast uppdaterad: 2019-03-11 09:47