Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

På gång inom EU - hösten 2018

I veckan släpptes höstens nummer av skriften ”På gång inom EU” som ges ut av Sveriges kommuner och Landsting med information om det senaste som hänt inom EU som påverkar kommuner, landsting och regioner. I detta nummer ligger bland annat mycket fokus på EU:s framtida långtidsbudget efter 2020 och regional utveckling och samarbete.

I skriften beskrivs de prioriterade frågor som SKL driver och som är av särskilt intresse för dess medlemmar samt en viljeinriktning och aktiviteter för respektive område. Områdena är bland annat långtidsbudget, den sociala dimensionen i EU, asylmottagande och miljöfrågor. För regioner är frågorna om sammanhållningspolitik, långtidsbudget, smart specialisering samt EU-handslag och Agenda 2030 av särskilt intresse.

I skriften presenteras huvuddragen i förslaget till EU:s långtidsbudget som ska gälla för perioden 2021-2017 samt höjningar och sänkningar på olika områden som påverkar den regionala och lokala nivån. Mest anmärkningsvärt är minskningen av satsning på sammanhållningspolitiken, vilket är en grundläggande del av det regionala utvecklingsarbetet. Detta är därför en fråga där representanter från lokala och regionala nivån behöver delta i den politiska dialogen om framtida sammanhållningspolitik.

Andra viktiga områden där både regionerna själva och SKL som organisation är aktiva i EU-arbetet är frågor om hållbar utveckling och Agenda 2030 där diskussioner förs om framtida organisering av arbetet. Inom innovation och forskning läggs tyngd på frågor om smart specialisering och kommande ramprogram för finansiering efter att det nuvarande avslutas 2020.  

Utöver de frågor som lyfts ovan tas även stora områden upp såsom sysselsättning, socialpolitik, miljö, energi och transport. För mer detaljerad information om nuvarande läge i EU och regionernas och SKL:s positioner och aktiviteter, läs gärna skriften i sin helhet.

Senast uppdaterad: 2018-10-02 17:09