Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

På gång inom EU - våren 2019

Sveriges kommuner och landsting (SKL) lanserade i veckan sin rapport “På gång inom EU” inför våren 2019. Rapporten innehåller information om aktuella händelser i EU som påverkar kommuner och regioner och handlar denna gång om bland annat det kommande EU-valet och EU:s långtidsbudget.

SKL lanserar två gånger om året en publikation om vad som är på gång inom EU. Några viktiga frågor under våren är följande:

  • EU:s framtida långtidsbudget 2021-2027. Stora framsteg har gjorts med budgetarbetet under hösten och förhoppningen är att medlemsstaterna ska komma överens innan EU-valet i maj. Det verkar emellertid mer troligt att en överenskommelse kommer att nås under hösten 2019.
  • EU-valet. Den 26 maj väljs de 21 svenska representanterna till Europaparlamentet som kommer att få vara med och stifta lagar för EU:s närmare 450 miljoner medborgare. Vid det förra valet år 2014 var valdeltagandet i Sverige knappt 51% och förhoppningen är därför att denna siffra ska höjas vid årets val. Ett flertal kampanjer bedrivs i detta syfte, bland annat Europaparlamentets kampanj denhärgångenröstarjag.eu.
  • En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020. EU-kommissionen presenterade sitt förslag till ett nytt regelverk för sammanhållningspolitiken i slutet av maj 2018 och förslagen förhandlas sedan september 2018 mellan medlemsstaterna.
  • EU:s vattendirektiv - bättre hänsyn till lokala förutsättningar. EU-kommissionen planerar att innan 2025 revidera samtlig lagstiftning inom vattenområdet. Det innebär bland annat översyn av ramdirektivet för vatten som berör kommuner och regioner på många olika sätt, till exempel genom vattenförsörjning, avlopp och vattenkraft.
  • Lokalt och regionalt arbete för cirkulär ekonomi med minskad plastanvändning i Europa. För att öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen vill EU-kommissionen stimulera Europas omställning till en cirkulär ekonomi. Det innebär att andelen avfall ska minska till miniminivåer och att existerande material och produkter till en högre grad ska återvinnas, repareras, renoveras samt återvinnas.
  • Horisont Europa. Horisont Europa är EU:s forsknings- och innovationsprogram som ersätter Horisont 2020. I en ännu sörre utsträckning än Horisont 2020 kommer programmet att vända sig till lokal och regional nivå och behöva genomföras i vad EU-kommissionen kallar för lokala och regionala ekosystem för forskning och innovation.

För mer detaljerad information om vad som händer inom EU och SKL:s positioner och aktiviteter, läs "På gång inom EU" i sin helhet här.

Senast uppdaterad: 2019-07-16 17:01