Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Rumänien tar över ordförandeskapet i ministerrådet

Den 1 januari i år tog Rumänien över ordförandeskapet i ministerrådet (Europeiska unionens råd). Som innehavare av ordförandeskapet siktar Rumänien på att uppnå konkreta resultat och maximera de fördelar som en stark och sammanhängande union kan ge till sina medborgare. En strävan efter att stärka det europeiska projektet kommer att genomsyra arbetet under den kommande mandatperioden.

Främjandet av den ekonomiska och sociala sammanhållningen anses avgörande för unionens harmoniska, balanserade och hållbara utveckling, varför arbetet för att EU:s politik ska ligga i permanent linje med principen om sammanhållning bland medlemsstater, regioner och medborgare kommer att vara i fokus under ordförandeskapet. Rumänien anser att det är mer än nödvändigt att stärka banden mellan medborgarna och unionen som ett led i att stärka det europeiska projektet. Dels genom att få dem aktivt involverade i europeiska angelägenheter och dels genom att föra dem närmare beslutsprocessen. Samtidigt fastslås att det finns ett ständigt ökande behov av reform och innovation inom flera av EU:s politikområden.

Det rumänska ordförandeskapets arbetsagenda har fyra huvudprioriteringar: ett sammanhållet Europa, ett säkrare Europa, Europa som en stark global aktör och ett Europa med gemensamma värden. Dessa prioriteringsområden kommer att återspeglas i de åtgärder de olika avdelningarna i ministerrådet genomför, likväl som i de aktiviteter som kommer att äga rum under mandatperioden.

1. Ett mer sammanhållet Europa. För att åstadkomma ett mer sammanhållet Europa kommer det rumänska ordförandeskapet att sträva efter att uppnå hållbara och lika utvecklingsmöjligheter för alla medborgare och medlemsstater. Detta kommer att ske genom ökad konkurrenskraft och ett minskat utvecklingsgap, främjande av digitalisering och innovation, stimulering av entreprenörskap och konsolidering av den europeiska industripolitiken.

2. Ett säkrare Europa. Det rumänska ordförandeskapet kommer att sträva efter att befästa ett säkrare Europa. Detta genom ökad sammanhållning mellan EU:s medlemsstater gällande hanteringen av de nya säkerhetsutmaningar som hotar medborgarnas säkerhet samt genom att stödja samarbetsinsatserna på området.

3. Europa som en starkare global aktör. Rumänien kommer under sitt mandat som ordförande verka för att stärka EU:s roll som global aktör. De kommer att göra detta genom att fortsätta arbetet med genomförandet av den globala strategin, säkerställa tillgången till de nödvändiga resurserna på EU-nivå, främja utvidgningspolitiken och EU:s åtgärder i dess grannskap samt genomförandet av EU:s globala åtaganden.

4.  Ett Europa med gemensamma värden. Det rumänska ordförandeskapet kommer att jobba för att stimulera EU:s sammanhållning och solidaritet genom att främja politik som bekämpar diskriminering, säkerställer lika möjligheter och lika behandling av kvinnor och män samt genom att öka särskilt de unga medborgarnas medverkan i den europeiska debatten.

Mer information om Rumäniens ordförandeskap i ministerrådet hittar du här:

 

 

Senast uppdaterad: 2020-03-10 09:33