Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Seminarium om Framtiden för ett sammanlänkat Europa den 27 september

Den 27 september arrangerar Västra Götalandsregionen ett seminarium om den framtida fonden för ett sammanlänkat Europa i Europaparlamentet. Seminariet sker inom ramen för STRING-samarbetet och syftet är att diskutera hur fonden bör utformas och vilka strategiska infrastrukturprojekt som bör prioriteras. Detta sker tillsammans med europaparlamentariker samt representanter från Europeiska kommissionen och medlemsstaterna.

I juni presenterade Europeiska kommissionen sitt förslag till fortsättningen av EU:s fond för strategiska investeringar i det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Målen för fonden för ett sammanlänkat Europa är att stimulera offentliga och privata investeringar i gränsöverskridande infrastruktur mellan länderna i Europa, främja omställningen till fossilfria transporter och förnybara bränslen samt färdigställa de nio stomnätskorridorerna t.o.m. år 2030. För VGR och STRING är det viktigt att fonden fortsätter att fokusera på investeringar i det så kallade stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille, då detta utgör de strategiskt viktigaste delarna av EU:s infrastruktur. Dessutom vill VGR se ett stärkt fokus på utrullningen av infrastruktur för förnybara bränslen och försäkra att fonden bridrar till uppfyllandet av EU:s klimatmål genom bland annat investeringar i ny teknik för fossilfria och klimatsmarta transporter.

Bakgrund

Flera av VGR:s prioriterade transportstråk är del av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) och ingår även i en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet. Det innebär att VGR, och andra transport- och infrastrukturaktörer i regionen, är behörig att söka medfinansiering från fonden för ett sammanlänkat Europa för transport- och infrastrukturinvesteringar i dessa sträckor.

I Västra Götaland finns flera viktiga TEN-T-stråk varav två objekt som ännu inte har byggt klart trots TEN-T:s mål om färdigställande till 2030. Ett objekt ingår även i en av de nio stomnätskorridorerna, Skandinavien-Medelhavet, där framför allt sträckan mellan Öxnered och Halden idag har enkelspår och ännu inte kommit igång med någon utbyggnadsplanering.

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-07-17 11:04