Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skärpta energimål i EU

Europaparlamentets fasad

Europaparlamentet röstade i förra veckan igenom ett energipaket med mål för energieffektivisering och förnybar energi till år 2030. Åtgärderna ingår i EU:s politik för att uppfylla Parisavtalets klimatmål.

Energipaketet som röstades igenom av Europaparlamentet på tisdagen sätter upp mål gällande energieffektivitet, förnybara energikällor och energiunionens styrning. År 2030 ska andelen energi från förnybara källor uppnå 32 procent av EU:s slutliga bruttoförbrukning och energieffektiviteten ska förbättras med 32,5 procent. Samtliga medlemsstater måste och presentera en nationell energi- och klimatplan senast den 31 december 2019. Denna plan ska innehålla nationella målsättningar, insatser, politik och åtgärder och ska uppdateras vart tionde år.

De nya lagarna är del av paketet "Ren energi för alla i Europa", en uppsättning åtgärder som etablerades år 2016 för att uppnå målen i Parisavtalet. Kärnan i Parisavtalet är att minska utsläppen av växthusgaser och hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Det nya energipaketet ska nu formellt godkännas av medlemsländernas regeringar i ministerrådet innan de kan implementeras. Reglerna om styrning kommer att tillämpas direkt i medlemsländerna medan de två övriga direktiven ska omvandlas till nationella regler inom 18 månader.

Höga energimål i Västra Götaland

I Västra Götaland är energimålen ännu mer ambitiösa. Klimat 2030 är ett initiativ som syftar till att skapa ett fossiloberoende Västra Götaland innan år 2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010. Initiativet drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samverkan med ett flertal andra aktörer. Här kan du läsa mer om Klimat 2030.

Senast uppdaterad: 2018-11-19 09:12