Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

State of the Union 2018

Europeiska unionens flagga.

I dag, den 12 september, höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt årliga State of the Union-tal för Europaparlamentet i Strasbourg. Talet fokuserade till stor del på vikten av att enas som en gemensam europeisk kraft för att stärka EU både innanför och utanför unionens gränser.

Med 250 dagar kvar till Europaparlamentsvalet höll Juncker sitt sista State of the Union-tal som EU-kommissionens ordförande. Juncker inledde talet med att lyfta fram att det går bra för Europa – ekonomin är stark och andelen kvinnor och män som arbetar är högre än någonsin. EU är idag världens största inre marknad och har handelsavtal med 70 länder. Trots detta är Europa splittrat på många områden och en tydlig väg framåt saknas.  

Ett gemensamt Europa 

Många viktiga ämnen och utmaningar behandlades i Junckers tal till Europaparlamentet. Bland annat lyftes frågan om ett gemensamt europeiskt försvar som har drivits av Juncker sedan han tillträdde som ordförande år 2014. Trots att förslaget då väckte visst motstånd meddelade Juncker i dagens tal att han kommer att fortsätta arbeta hårt under de kommande månaderna för att denna idé ska bli till verklighet. Han underströk emellertid att det inte handlar om att militarisera Europa utan att skapa ett mer självständigt EU som lever upp till sitt globala ansvar.  

Att just stärka EU:s position globalt var ett genomgående tema i talet och Juncker påtalade vid flera tillfällen att medlemsstaterna måste enas som en röst i utrikespolitiska sammanhang. För att göra detta föreslog Juncker nya modeller för omröstning i Europaparlamentet och ministerrådet.  

Brexit 

Den 29 mars kommer Storbritannien att lämna EU, något som är oundvikligt att ta upp i EU-sammanhang. Juncker nämnde inga detaljer från de pågående förhandlingarna men markerade att EU visar sitt stöd gentemot Irland för att förhindra en hård gränsdragning mot Nordirland. Den 9 maj kommer EU-kommissionen att sammanträda i Sibiu, Rumänien, för att diskutera en ny agenda för EU de kommande fem åren. Där kommer bland annat EU:s långtidsbudget och eurons internationella roll att tas upp.  

Samarbete med Afrika 

Juncker tog även tillfället i akt att prata om Afrika som en viktig framtida partner för EU. Han presenterade ett förslag om ett nytt samarbete mellan EU och Afrika för att skapa fler hållbara investeringar och jobb, samt öppnade upp för diskussioner om ett framtida frihandelsavtal parterna emellan.   

Talet går att både se och läsas här.

Senast uppdaterad: 2018-10-01 15:52