Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Strategi för klimatneutralitet röstas igenom i EU-kommissionen

EU-kommissionen i Bryssel

Den 28 november presenterade EU-kommissionen sitt förslag om en långsiktig strategi för ett klimatneutralt Europa till år 2050. Strategin visar på scenarier för hur olika samhällssektorer kan bidra till målet och lyfter specifikt fram sju områden som medlemsstaterna bör intensifiera sina insatser inom.

Investeringar i tekniska lösningar, medborgerligt stöd och åtgärder inom områden som industripolitik, finans och forskning är några av de punkter som pekas ut i EU-kommissionens strategi för att uppnå ett klimatneutralt Europa till år 2050. Syftet med strategin är att visa hur EU kan leda utvecklingen mot en klimatneutral värld och på så sätt inspirera EU:s institutioner, medlemsstaternas regeringar, städer och regioner, näringslivet, organisationer och EU:s medborgare att delta i klimatarbetet.

Vägen till målet om klimatneutralitet år 2050 består av gemensamma insatser inom sju områden:

  • Ökad energieffektivitet
  • Ökning av förnybara energikällor
  • Renare transporter
  • Satsningar på cleantech, industriell återvinning och cirkulär ekonomi
  • Smarta transport- och elnät
  • Ekoförvaltning av skogs- och jordbruk
  • Koldioxidlagring

Minskad och mer hållbar användning energianvändning är centralt för att se till att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader, vilket är ett av målen i Parisavtalet. Bland annat handlar det om att minska EU-medborgarnas och företagens konsumtion av energi till hälften år 2050 jämfört med 2005 och öka andelen förnybar energi till 80 procent. Samtidigt lyfts den sociala dimensionen fram i strategin där EU-kommissionen poängterar att ingen ska lämnas bakom i samband med energiomställningen. Just detta väntas bli en viktig fråga vid den kommande internationella klimatkonferensen i Katowice, Polen (COP24) som kommer att hållas den 2-14 december.

EU-kommissionen bjuder nu in Europaparlamentet, Europeiska sociala och ekonomiska kommittén, Regionskommittén och ministerrådet till att gå igenom förslaget och lämna yttranden. I samband med EU-valet i maj 2019 väntas medlemsstaternas regeringschefer och berörda ministrar komma med förslag om strategins genomförande. Sveriges regering har meddelat att man ställer sig positiv till strategin då den ligger i linje med de egna miljömålen men ska nu vidare analysera förslaget. Enligt Parisavtalet uppmanas EU att senast 2020 anta en slutlig version av den långsiktiga klimatstrategin.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-11-30 09:32