Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Urbana agendan samlar in synpunkter för nya handlingsplaner

Den urbana agendan är ett initiativ som syftar till att stärka stadsdimensionen i EU:s politik. Syftet är att tillsammans med flera aktörer utifrån ett stadsperspektiv uppnå bättre lagstiftning, finansiering och öka kunskapen om städers möjligheter och utmaningar i framtiden. Nu finns det möjlighet att vara med och utforma nya handlingsplaner inom partnerskapen digital övergång, cirkulär ekonomi och urban mobilitet till och med den 16 mars.

Den urbana agendan startade i maj 2016 i syfte att tillsammans med bland annat medlemsstater, städer, Europeiska kommissionen och organisationer stimulera tillväxt, ökad levnadsförmåga och innovation i Europas städer. Städernas framsteg har en viktig inverkan på den ekonomiska, sociala och miljömässiga utvecklingen i hela Europa, och kommer att vara en viktig faktor när det gäller att uppfylla målen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. Urbana agendan består av tolv partnerskap som vardera representerar en prioriterad fråga för städer. Partnerskapen formulerar sedan handlingsplaner som fungerar som ett verktyg för att lösa utmaningar i städer. 

Vill ni lämna synpunkter till handlingsplanerna? Följ länken här för mer information. Handlingsplanerna hittar ni här digital övergångcirkulär ekonomi och urban mobilitet. Deadline för att lämna synpunkter är den 16 mars. Synpunkterna kommer sedan beaktas av medlemmarna i partnerskapen innan den slutliga versionen släpps innan sommaren. Det kommer även finnas möjlighet att bidra till handlingsplanerna för de resterande åtta partnerskapen under 2018.

Senast uppdaterad: 2018-10-01 15:52