Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västsverige toppar europeiska rankningar för digitalekonomi och innovation

Västsverige och Sverige toppar EU-kommissionens uppföljningar och utvärderingar inom bland annat digitalekonomi och innovation. Det visar två nyligen utförda jämförelsestudier, The Digital Economy and Society Index (DESI) och European Innovation Scoreboard, där medlemsstaterna i Europa har utvärderats efter digital prestanda och konkurrenskraft inom innovation. Analyserna har även brutits ner på regional nivå där Västra Götaland med Halland, som tillsammans utgör den regionala indelningen NUTS2 Västsverige, utpekas i gruppen bäst i klass.

Återkommande för de båda studierna är att Sverige tillsammans med Finland, Danmark och Nederländerna toppar rankningarna. I innovationsmätningen har EU nu gått om USA för första gången, men är tätt följt av Japan, Sydkorea och Kina. Indikationer för framgång är offentliga och privata investeringar i forskning och innovation, ett balanserat innovationssystem, effektivt samarbete mellan industri och akademi samt en miljö som uppmuntrar till innovation. Digital infrastruktur och kompetensförsörjning är andra områden som bidrar till konkurrenskraften. 

Sammanfattat presterar Västsverige mycket bra men kan fortfarande lära av Helsingforsregionen som är EU:s mest innovativa region och i Sverige rankas Stockholm något högre än Västra Götaland. Även region Hovedstaden (Köpenhamnsregionen) går före Västsverige i rankningen. Den mest innovativa regionen i Europa är Zurich i Schweiz.

Innovationskraften ökar i Västsverige

Sett till innovationsmätningen har Västsveriges innovationskraft ökat med 2,9% över tid, medan Stockholm endast ökat med 0,1% i samma mätning. Skånes innovationskraft har minskat med 12,3% över tid enligt innovation scoreboard 2019.  Västsveriges investeringar i livslångt lärande är högre än i Europa och så även sampublikationer mellan offentlig och privat sektor. Forsknings- och innovationsinvesteringar från den privata sektorn utmärker sig också i Västsverige, men en utpekad förbättringspotential är samarbetet mellan innovativa små och medelstora företag.

Läs mer:

Regional innovation scoreboard https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en

EU innovation scoreboard http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2998_en.htm

The Digital Economy and Society Index (DESI) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

 

 

Senast uppdaterad: 2019-06-20 11:06