Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

VGR är medlem i STRING

Sedan hösten 2018 utgör Västra Götalandsregionen (VGR) en av medlemmarna i organisationen STRING, ett gränsöverskridande politiskt samarbete mellan städer och regioner i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland. Organisationen för samman fem städer och sju regioner mellan Hamburg i syd och Oslo i norr. STRING:s ambition är att medlemmarna gemensamt ska utgöra en grön megaregion som kan vara ledande i omställningen mot ett grönt Europa.

Så vill STRING skapa megaregionen 

En förutsättning för skapandet av megaregionen är att stråket Hamburg-Oslo omfattas av en modern infrastruktur. STRING-nätverket syftar därför till att stärka den regionala utvecklingen i hela korridoren genom att driva på utveckling inom infrastruktur, grön tillväxt, arbetsmarknad, gränshinder, forskning, kultur och turism. Detta arbete är tätt sammankopplat till det elfte av FN:s globala hållbarhetsmål - hållbara städer och samhällen.  

STRING-samarbetets ursprung ligger i verkställandet av Fehmarn Bält-förbindelsen, en fast förbindelse som knyter samman Köpenhamn och Hamburg genom en tunnel för bil- och tågtrafik. Byggnationen har påbörjats och beräknas vara färdig år 2028. Sedan VGR och Göteborg blev medlemmar i STRING omfattas samarbetet även av sträckan Göteborg-Oslo och förbindelser över Östersund. Göteborg-Oslo utgör en flaskhals i geografin och STRING:s medlemmar strävar därför, likt VGR, efter dubbelspår på sträckan.  

String-korridoren utgör den norra delen av ScanMed-korridoren, en av de stomnätskorridorer som pekas ut i EU-förordningen TEN-T. Det är således en korridor som fastslås ha stor strategisk betydelse för Europas trafikflöden. 

Samarbetet mellan STRING och OECD 

Nyligen har ett samarbete mellan OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och STRING initierats. Detta för att komma ett steg närmare den gemensamma visionen – skapandet av en hållbar megaregion i Nordeuropa. OECD:s primära uppgift är att komma med förslag och rekommendationer på hur STRING-nätverkets medlemmar ska samarbeta för att säkerställa att relevanta kompetenser finns att tillgå i skapandet av megaregionen.  

Under 2020 konkretiseras arbetet med sträckan Göteborg-Oslo genom en OECD-studie och framtagandet av en påverkansplan. OECD-studien syftar till att se över territoriets möjligheter att bli en megaregion som kan leda omställningen mot ett grönt Europa, och samtidigt utgöra ett exempel globalt. Studien planeras vara färdig under 2021. 

STRING


Senast uppdaterad: 2021-12-07 15:58