Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bli Horisont2020-expert åt Europeiska Kommissionen!

Den europeiska kommissionen söker sakkunniga till ett antal expertgrupper för Horisont 2020.  En ansökan om att få bli expert kan lämnas via deltagarportalen där CV och expertis beskrivs. I expertgrupperna finns representanter från såväl den offentliga som den privata sektorn och expertgruppen förväntas representera olika färdigheter, kunskaper, erfarenheter, geografisk spridning samt respektera jämställdhetskravet.

För att räknas som en expert bör den sökande ha hög kompetent (dock inget krav på PHD-nivå), erfarenhet och kunskap inom ett av Horisont 2020 områdena. Projektledning, innovationsfrämjande aktiviteter, spridning och kommunikation av resultat är också meriterande.  I vissa fall söks även personer med tvärvetenskaplig expertis och personer med kompetens inom samhällsvetenskapliga och humanistiska vetenskapsområden.

Utvalda experter kontaktas direkt av den europeiska kommissionen väl i förväg innan uppdraget påbörjas.  

Uppdraget som expert inkluderar evaluering av projektidéer, utvärdering av pågående projekt samt design av ny policy och beredning av kommande program och utlysningar. Största delen av jobbet kan skötas hemifrån men enstaka resor till Bryssel kan förekomma. Expertuppdraget får inte överskrida 120 dagar för Horisont 2020 aktiviteter. Vissa program och insatser (t.ex. Horisont 2020) tillåter att experter lämnar in egna forskningsförslag medan de arbetar som experter. Det förutsätter dock att det inte finns några intressekonflikter. Experter kommer inte att få i uppgift att utvärdera sitt eget förslag eller andra förslag som tävlar med det.

 

En full lista av de program där expertis söks går att finna via denna länk. 

Följ denna länk till deltagarportalen där en profil kan skapas eller uppdateras.

För fler frågor kontakta Andrea Lagundzija.  andrea.lagundzija@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38