Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU presenterar plaststrategi

Publicerad:

Plasttillverkningen har ökat enormt mycket sedan 1960-talet. År 2014 producerades 311 miljoner ton plast globalt. År 2050 beräknas den ha ökat till 1,2 miljarder ton. Mängden plast som hamnar i naturen och i våra hav blir ett allt större miljöproblem. Västra Götalandsregionen berörs av plaststrategin på flera sätt; dels som en stor inköpare av plast och andra material inom sjukvården där vi kan vara en föregångare genom att ställa höga miljökrav. Vi har också ambitiösa handlingsprogram både inom bioinnovationer och på det maritima området, som bidrar till att lösa utmaningar på plastområdet.

EU:s plaststrategi är en del i kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi som presenterades 2015.

Strategin syftar till att hantera tre utmaningar på området:

  1. Plasttillverkningen idag är alltför beroende av fossil råvara. Mer forskning och kunskap behövs om biobaserade plaster och andra alternativ från icke-fossil råvara.
  2. För låg andel återvinning och återanvändning av plast. Deponering har minskat medan förbränning av plast har ökat inom EU de senaste tio åren. Det behövs starkare incitament för att stimulera användning av återvunnen plast i produkter, såväl som ett horisontellt perspektiv på materialåtervinning och kemikalieanvändning.  Produktdesign för återvinning måste uppmuntras samtidigt som engångsprodukter av plast måste minska.
  3. Plast i naturen. År 2010 gjordes en uppskattning globalt att mellan 5 och 13 miljoner ton plast – endast det året - beräknades hamna i naturen, framförallt i haven. Engångsprodukter och mikroplaster upptäcks allt oftare i naturen och här behövs preventiva åtgärder. En viktig aspekt är också att öka konsumenternas kännedom om användning och återvinning av plast.

Under året förväntas flera initiativ och lagförslag i linje med strategin. Brysselkontoret bevakar de perspektiv av strategin som är relevanta för Västra Götalandsregionen.

Läs europeiska kommissionens plaststrategi här: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy.pdf  

Västra Götalandsregionen ska vara en föregångare i sitt miljöarbete och bidra till ett gott liv med hälsa och trygghet för invånarna. Ett av målområdena i miljöplanen för 2017-2020 är produkter och avfall. Den totala mängden avfall från sjukhusen är cirka 10 000 ton om året, vara nästan 60 procent går till förbränning. Med hjälp av att påverka i flera led, till exempel vid inköp och upphandling kan VGR göra skillnad och gå före mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. Under 2018 slutförs en ny upphandling kring förbruknings- och förvaringsprodukter, där VGR ställer ännu högre krav på att material som används i t ex soppåsar och medicinmuggar ska vara förnybara. Mer information om VGR:s interna miljöarbete och kontaktuppgifter hittar du här: http://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/miljovgr/ 

I det Västsvenska kemi- och materialklustret pågår flera spännande forskningsprojekt för att återvinna plastavfall och skapa cirkulära flöden. Västra Götalandsregionens miljönämnd har medfinansierat flera av dessa projekt. Läs mer om kemi- och materialklustret här: https://www.johannebergsciencepark.com/kemiochmaterial 

Publicerad: