Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Europeiska kommissionen: En förnyad agenda för forskning och innovation

Europeiska kommissionen har presenterat En ny agenda för forskning och innovation. Ambitionsnivån är hög. Genom ökade anslag och nya åtgärder ska Europa bli världsledande inom viktiga industrisektorer.

Europa står relativt starkt när det gäller att utveckla eller bibehålla värdet på befintliga produkter, tjänster och processer. Exempel på framgångsrika sektorer är rymdteknik, flygteknik, läkemedel och förnybar energi för att nämna några. Men samtidigt hårdnar den internationella konkurrensen. Ett flertal indikationer visar på att Europa halkar efter inom många områden. Generellt sett satsar EU:s företag mindre på innovation än sina konkurrenter, och EU har färre nystartade företag som värderas till över en miljard US-dollar än Kina och USA. Samtidigt kvarstår stora regionala skillnader innovationskapacitetsmässigt i Europa och 40 % av arbetskraften saknar grundläggande digital kompetens. Mot bakgrund av detta föreslår Europeiska kommissionen En förnyad agenda för forskning och innovation.

Totalt sett föreslår Europeiska kommissionen närmare 100 miljarder euro på forskning och innovation inför nästa budgetperiod 2021–2027. Förutom ökade satsningar föreslår Europeiska kommissionen en rad olika konkreta åtgärder som ska fördjupa Europas innovationskapacitet.

Via initiativet VentureEU kommer riskkapital kunna erbjudas till innovativa uppstartsföretag. Initiativet kommer även stimulera ytterligare offentliga och privata investeringar. Europeiska kommissionen föreslår även förenklingar vad gäller statsstödsregler. Det europeiska innovationsrådet, som i dag går under ett pilotprojekt, ska fortsätta fungera som en kontaktpunkt för banbrytande teknik med stor potential.  

Ett ytterligare förslag är att finansiera missions. Missions handlar om att satsa på ett specifikt mål som samhället ska klara av, exempelvis att bekämpa plast i haven. Europeiska kommissionen understryker även vikten av Smart Specialisering för att skapa effektiva och bättre investeringar anpassade efter regionala och lokala behov.

Läs mer om Europeiska kommissionens förnyade agenda i ett pressmeddelande här. 

Senast uppdaterad: 2019-07-16 16:39