Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

EU:s framtida finanser - långtidsbudgeten efter 2020

Den 25 september arrangerade Europeiska kommissionen en högnivåkonferens för att diskutera EU:s nästa långtidsbudget. Diskussionerna fokuserade kring hur nästa EU-budget bör utformas för att kunna möta de utmaningar unionen står inför.

Talarlistan under konferensen inkluderade bland annat kommissionärerna för regionalpolitik och budget, Corina Creţu och Günther H. Oettinger, samt gästdebattörer som Mario Monti (tidigare EU-kommissionär samt före detta premiärminister och finansminister i Italien) och Alexander Stubb (Finlands före detta finansminister och statsminister).

Förberedelserna inför EU:s nästa budgetperiod är i full gång efter det att Europeiska kommissionen publicerade sitt reflektionspapper om EU:s framtida finanser i juni. Förslag till budget förväntas publiceras i maj nästa år men i nuläget är det fortfarande mycket som är oklart. De preliminära slutsatser som talarna under dagen verkade enade kring är att nästa EU-budget med största sannolikhet inte kommer att bli större, framförallt med tanke på Storbritanniens kommande utträde ur unionen. Något som Oettinger menade behöver kompenseras på ett eller annat sätt, antingen genom nedskärningar eller eventuellt genom att utforska möjligheterna till egna inkomster för EU. Det verkar även finnas intern konsensus för att sammanhållningspolitiken bör finnas kvar, dock med radikala förändringar. Ett exempel på förändring som diskuterades under dagen var att införa mer konkurrens i struktur- och investeringsfonderna för att effektivisera användningen av dem.

Det står också klart att nästa EU-budget måste kunna hantera de så kallade ”nya” utmaningarna som migration och försvar. Några av förslagen som diskuterades under dagen var resurser för en gemensam gränskontroll vid unionens yttre gränser samt en gemensam migrationsmyndighet på EU-nivå. Vidare finns en tydlig ambition inom kommissionen att stärka EU:s arbete och resurser inom forskning och innovation samt att fortsätta arbetet med att introducera finansiella instrument som komplement till bidrag i EU-programmen.

Både Oettinger och Creţu uppmuntrade alla intressenter att aktivt delta i diskussionen och att bidra med förslag och idéer om hur vi tillsammans kan skapa en EU-budget som klarar av att möta framtidens utmaningar. När kommissionen har publicerat förslag till budget ska ministerrådet och Europaparlamentet förhandla och komma överens om en gemensam budget. Förhoppningen är att förhandlingarna är avslutade innan nästa val till Europaparlamentet år 2019.

För att VGR ska ha en möjlighet att påverka den framtida budgeten är det viktigt att driva ett nationellt påverkansarbete för att därigenom kunna framföra våra intressen.

Läs mer här.

Läs reflektionspappret om EU:s framtida finanser här.

För mer information eller frågor, kontakta Melissa Frödin.

Senast uppdaterad: 2019-07-17 11:00