Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommissionens sjunde rapport om sammanhållningspolitiken

Var tredje år tar europeiska kommissionen pulsen på EU:s 276 regioner för att se hur den ekonomiska, sociala och territoriella utvecklingen går och nu har den sjunde rapporten om sammanhållningspolitiken släppts. Rapporten visar på framsteg, men även problemområden, samt blickar framåt mot utmaningarna efter 2020.

Rapporten visar att under den nuvarande programperioden (2014-2020) har drygt en miljon små- och medelstora företag fått stöd, fler än 7,4 miljoner människor har fått jobb och 8,9 miljoner människor har fått nya kompetenser tack vare sammanhållningspolitiken. De ekonomiska skillnaderna minskar och arbetslösheten sjunker, även om den fortfarande är högre än innan finanskrisen 2008, vilket visar på att sammanhållningspolitiken ger resultat.

Rapporten visar på en diskrepans i regionernas demografi. En del regioner kämpar med massutvandring, medan andra utmanas av att ta emot nya invånare som söker bättre möjligheter för sysselsättning och en trygg framtid. Ekonomiska skillnader och social exkludering är fortfarande ett problem även i rikare regioner och städer och sammanhållningspolitiken behövs för att stötta företagare, validera nyanländas kunskaper och stärka integrationen.

Gällande miljön är många regioner på väg att nå, eller har redan nått, sina utsläppsmål och mål för andelen förnybar energi 2020. En förklaring kan vara finanskrisen som minskade den ekonomiska aktiviteten, och det finns därför en oro att den positiva trenden ska vända när tillväxten sätter fart igen. Förändringar inom bland annat transportinfrastrukturen är nödvändiga för att nå målen och vägtransporter måste i högre grad ersättas av järnvägs- och vattenburen transport.

Rapporten vill se fortsatta investeringar på regional nivå. Framför allt lyfter rapporten tre fokusområden för att sammanhållningspolitiken ska fortsätta bidra till en positiv utveckling.

  • Dra nytta av globaliseringen genom att hjälpa aktörer att anpassa sin ekonomi, modernisera industrin, samt satsa på innovation och teknikutveckling.
  • Se till att ingen hamnar efter genom att minska arbetslösheten, investera i färdigheter och affärsutveckling, och bekämpa social exkludering och diskriminering.
  • Stödja strukturella reformer, eftersom förbättring av den offentliga förvaltningen ökar konkurrenskraften, tillväxten och maximerar utfallet av investeringar.

Rapporten blickar också framåt på nästa programperiod, efter 2020. Då vill kommissionen att fondprogram och finansieringar fokuserar på områden med särskilt mervärde för hela EU, att lösa gränsregionala hinder, samt sammanslagningar av gemensamma offentliga tjänster och institutioner i grannregioner.

VGR har goda erfarenhet av sammanhållningspolitiken, och för att påverka utvecklingen efter 2020 har vi tagit fram en egen position. Vi vill se att regioner tillsammans med den nationella nivån styr genomförandet av EU:s budget.

Hela rapporten om sammanhållningspolitiken går att läsa här, där du även hittar en kortare sammanfattning och interaktiva bilder över regionernas utveckling.

Kontakta Katrin Urbäck eller Andreas Catoni för frågor och mer information.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38