Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Reflektionspapper om EU:s framtid

Den 26 april publicerade Europeiska kommissionen det första av fem reflektionspapper som är en del av Kommissionens tankeprocess och dialog om EU:s framtid. Det första ämnet är Europas sociala dimension om frågor som ungdoms arbetslöshet, jämlikhet, välfärd och regeringarnas förmåga att hantera sociala utmaningar. 

Reflektionspappret kartlägger trender, utmaningar och hur Kommissionen ska förverkliga sina ambitioner för Europa 2025.  Med Junckers fem scenarier för Europa som utgångspunkt beskrivs, tre nya scenarier för den sociala dimensionen inom EU i reflektionspappret. Scenariernas för- och nackdelar och vad deras förverkligande skulle innebära i praktiken beskrivs i detalj.    

Den 10 maj publicerade Kommissionen sitt andra reflektionspapper om globaliserings roll i Europas framtid. För många européer, särskild dem yngre, innebär globalisering ett bättre Europa och för andra är globalisering kopplad till negativa konsekvenser som arbetslöshet. Dessa åsikter undersöks i reflektionspappret.    

Till skillnad från det första reflektionspappret så presenteras inga scenarier ut i pappret. Fokus är på vilka utmaningar och fördelar globalisering kommer att innebära för Europa 2025 och hur Europa ska svara på sina utmaningar både externt och internt. I detta papper trycker Kommissionen särskilt på regionala och lokala aktörers roll i hanteringen av globaliseringens utmaningar.

Under sommaren förväntas tre ytterligare reflektionspapper som ska behandla europeiska monetära unionen, försvar/säkerhet samt finanser. Processen ska leda fram till det årliga State of the Union-talet då Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker förväntas presentera mer konkreta handlingsåtgärder för vägen framåt.

Dessa så kallade reflektionspapper är en del i det arbete som Europeiska kommissionen lanserade i och med Vitboken om EU:s framtid som publicerades tidigare i år.

För mer information kontakta Melissa Frödin: melissa.frodin@vgregion.se 

Läs första reflektionspapper om den sociala dimensionen här: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_en.pdf

Läs andra reflektionspappret om globalisering här: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf  

Läs vitboken om EU:s framtid här: https://ec.europa.eu/sweden/news/20170301_sv

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38