Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionernas roll i EU:s långsiktiga klimatarbete

Hur kan EU och nationella regeringar ta lärdom av städers och regioners klimatarbete? Den frågan diskuterar Västra Götalandsregionen med bland annat Europeiska kommissionen under WWFs rundabordssamtal i Bryssel.

Städer och regioner över hela världen har en viktig roll i kampen mot klimatförändringar. I flera fall går den lokala och regionala nivån i bräschen i omställningsarbetet genom ambitiös planering och högt satta politiska målsättningar. Men för att globala målsättningar ska uppfyllas krävs att alla styrnivåer bidrar i arbetet samt att dessa samordnas på ett effektivt sätt. Den 30 januari arrangerade WWF därför ett rundabordssamtal i syfte att diskutera hur EU och EU:s medlemsstater kan ta lärdom av regionernas pågående klimatarbete och hur samarbetet kan vidareutvecklas.

Tula Ekengren, från VGR:s miljöavdelning, deltog i expertpanelen och förklarade hur regionen arbetar mot minskade koldioxidutsläpp, långsiktig klimatplanering och hur nationell och europeisk nivå kan bidra bättre till det arbetet. Tula lyfte bland annat vikten av att den nationella nivån klarar av att stödja de regioner som ligger i framkant i klimatarbetet genom att bistå med rätt verktyg, skatter och subventioner. Gällande insatser på EU-nivå är det viktigt att hålla hög ambitionsnivå för att driva på medlemsstaternas klimatarbete samt att fortsätta möjliggöra gränsöverskridande utvecklingsarbete.

 WWF:s rundabordssamtal är en del av EU-projektet MaxiMiseR. Som en del av EU:s ambition om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent år 2030 och med 80-95 procent år 2050, arbetar MaxiMiseR med att förverkliga ambitiösa klimatstrategier genom utvärdering och bäst praxis. 

Senast uppdaterad: 2019-07-17 11:02