Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tredje reflektionspappret om EU:s ekonomiska framtid

Den 31 maj publicerade Europeiska Kommissionen det tredje reflektionspappret som är en del av Kommissionens tankeprocess om Europas framtid inför Kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers State of the Unionen tal i september. Reflektionspappret är en del i det arbete som Europeiska kommissionen lanserade i och med Vitboken som publicerades tidigare i år.

Det tredje reflektionspappret handlar om den europeiska ekonomiska och monetära unionen. Det kartlägger tidiga och framtida utmaningar med euron. Tre förslags läggs fram om hur kommande utmaningar ska tacklas och för att ge ny drivkraft till debatten om den monetära unionen.

Det första förslaget är att EU ska ha ett integrerat och väl fungerande finansiellt system. Bankunionen måste fullbordas med åtgärder för att göra Europeiska banker mer motståndskraftiga. Enligt det andra förslaget kan medlemsstaterna vidta flera åtgärder för att uppnå en mer integrerad ekonomisk och finanspolitisk Union, som Kommissionen kommer att undersöka. I det tredje förslaget trycker Kommissionen på att medlemsstaterna ska dela mer ansvar om euro-området genom EU-fördragen och institutionerna, mellanstatligt eller båda för att den monetära unionen ska bli starkare.         

       

För mer information kontakta Andrea Lagundzija: andrea.lagundzija@vgregion.se

 

 

Läs första reflektionspapper om den sociala dimensionen här: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_en.pdf

Läs andra reflektionspappret om globalisering här: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-globalisation_en.pdf  

Läs tredje reflektionspappret om den europeiska ekonomiska och monetära unionen här: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_en.pdf

Läs vitboken om EU:s framtid här: https://ec.europa.eu/sweden/news/20170301_sv

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38