Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalands stora utvecklingskapital gör det möjligt att vara en region i framkant

Västra Götaland ligger i topp gällande det regionala utvecklingskapitalet. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 2017. Utvecklingskapitalet gör det möjligt för regionen att utvecklas och skapa tillväxt.

I Västra Götaland är vi bra både på att söka och bli berättigade olika typer av finansiellt stöd. SKL:s kartläggning visar att mellan 2014-2016 var Västra Götaland den svenska region som berättigades mest medel från Europeiska investeringsfonden (ESI-fonden), räknat i absoluta tal. I ESI-fonden ingår fyra olika fonder och mest pengar får vi från Landsbygdsprogrammet som stödjer projekt som utvecklar landsbygden, till exempel genom att bredda bredbandsnätverket. Vi är också den region som lägger in mest egna medel genom verksamhetsprogram, ett stöd som inte finns i alla svenska regioner. Eftersom vi är en befolkningsrik region hamnar vi längre ner på listan när finansieringen slås ut på antalet invånare, men även räknat per capita når vi goda resultat. Ett exempel är de konkurrensbeprövade medel som delas ut av bland annat Vinnova som aktörer i regionen har mottagit stora medel ifrån. Det faktum att Västra Götaland är bra på att söka bidrag från EU och att vi satsar mycket egna pengar gör att vi kan vara en ledande region inom forskning och innovation, och att vi är en växande region med bra tillväxt. Genom utvecklingskapitalet kan olika aktörer i regionen förverkliga projekt som bidrar till att uppfylla Vision Västra Götaland 2020 – Det goda livet, vars mål är att invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar att utvecklas.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med analys- och strategiföretaget Kontigo uppdaterat rapporten Regionalt Utvecklingskapital genom att kartlägga regionernas utvecklingskapital. Kartläggningen visar vilka resurser varje region har för att utvecklas och skapa tillväxt och görs för att ge en överblick över skillnaderna i landet. I kartläggningen ingår fyra typer av finansieringskällor: ESI-fonden, kompensatoriska anslag som betalas ut av svenska staten, konkurrensbeprövade medel som till exempel EU-programmet Horisont 2020, samt regionernas egna medel. Rapporten visar att skillnaden i utvecklingskapital skiljer sig stort mellan de olika regionerna, vilket leder till att regionerna inte har samma förutsättningar att utvecklas.

Rapporten från SKL går att läsa här och här hittar du ett interaktivt verktyg där du kan jämföra de olika regionernas utvecklingskapital.

Kontakta  Andrea Lagundzija för mer information.

Senast uppdaterad: 2019-07-16 16:23