Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen en av undertecknarna av öppet brev till Juncker

Europeiska kommissionen

I förra veckan överlämnade CPMR (Conference of Peripheral Mariime Regions) ett öppet brev till Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om deras syn på den framtida sammanhållningspolitiken. Västra Götalandsregionen var en av 55 regioner som stod bakom brevet.

EU:s nuvarande långtidsbudget sträcker sig från 2014-2020, det har alltså blivit dags att påbörja förhandlingarna inför nästa långtidsbudget. I och med Brexit kommer budgeten inte vara lika stor som tidigare och det pågår nu diskussioner om hur minskningen ska hanteras. Sverige är ett av de länder som på nationell nivå driver linjen att avgiften till EU inte ska öka och det finns tendenser på att besparingar kommer att ske genom minskningar i jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken. Det skulle innebära en minskning av finansiella resurser till alla EU:s regioner, men framför allt till de regioner som räknas som mer utvecklade (bland annat alla svenska regioner). Sammanhållningspolitiken utgör en tredjedel av EU:s budget, cirka 352 miljarder euro. Den syftar till att skapa utveckling och tillväxt i hela EU och att jämna ut skillnaderna mellan regionerna. Läs mer om sammanhållningspolitiken här.

Västra Götalandsregionen arbetar tillsammans med andra regioner för att minskningen på sammanhållningspolitiken ska bli så liten som möjligt. Bland annat deltar vi aktivt i olika nätverk för att påverka kommissionens förslag till en ny budget. Ett av nätverken är CPMR som består av 150 medlemsregioner och som därmed blir en stark röst i diskussionerna. Under sitt årsmöte i Helsingfors tidigare i höst antog de en position som tydligt argumenterar för att regioner inte bara är en aktör bland alla andra, utan en essentiell del i implementeringen av EU:s finansieringsprogram och en viktig del i EU:s utveckling. I torsdags träffade representanter för CPMR Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker för att diskutera den framtida sammanhållningspolitiken. De lämnade över ett öppet brev med fem huvudbudskap om hur nätverket vill att sammanhållningspolitiken ska utvecklas. Brevet går i linje med regionstyrelsens fastställda positionspapper från 2016 och VGR är en av 55 undertecknande regioner. I samband med mötet presenterade CPMR även en analys av olika scenarion beroende på hur stora minskningarna för sammanhållningspolitiken blir.

Läs det öppna brevet och mer om mötet med Juncker här, och här kan du läsa CPMR:s analys.

Regionernas roll i EU är inte självklar för alla, trots att det är på regional och lokal nivå som besluten från EU implementeras och där den främsta kontakten med EU:s medborgare sker. Genom att organisera sig i nätverk kan regioner, små som stora, vara med och påverka andra aktörer och visa på regionernas viktiga roll i EU-samarbetet. Regionkommittén har startat initiativet #CohesionAlliance som kräver att långtidsbudgeten efter 2020 stärker sammanhållningspolitiken och istället för att minska den gör den effektivare, mer synlig och tillgänglig. VGR är med i tre av de nätverk som stödjer initiativet, AER (Assembly of European Regions), ERRIN (European Regions Research and innovation Network) och CPMR.

För mer information eller frågor, kontakta Katrin Urbäck eller Andreas Catoni.   

Senast uppdaterad: 2019-07-15 11:00