Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Regional kompetensförsörjning

Tillgången till kompetens och ny kunskap är avgörande för att näringsliv och offentlig verksamhet ska ha möjlighet att fortsätta utvecklas. Matchningen på arbetsmarknaden sker i större geografier när möjligheter att pendla ökar. Det är viktigt att den regionala nivån bidrar till att skapa en samsyn mellan olika aktörer kring hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas.

Trots att arbetsmarknaden är regional till sin logik är utbildningspolitiken och arbetsmarknadspolitiken lokal eller nationell. Sveriges regioner har inget mandat att kommendera, styra eller besluta kring dimensionering eller planering av utbildning. Det är upp till kommunen eller lärosätet om de vill ta till sig regionens bedömningar om framtida behov.

Idag arbetar Sveriges regioner med att bedöma behovet av kompetensförsörjning utifrån den egna regionala arbetsmarknaden genom ettåriga uppdrag från staten, ett uppdrag som kan försvinna efter 2020.  Även om uppdraget till regionerna skulle försvinna kommer behovet av ett regionalt perspektiv och samordning alltid behövas.

Detta vill Västra Götaland

  • Västra Götalandsregionen anser att ett lagstadgat uppdrag skulle stärka regionen i samordning och dialog med relevanta aktörer.
  • Vårt förslag är att ett uppdrag kring kompetensförsörjning specificeras i lagen om regionalt utvecklingsarbete (2010:639).

Fakta i frågan

Sammanfattning och förtydligande kring regionens ståndpunkter på 2 sidor. Ladda ner här (pdf)

Vilkor för budgetåret 2018, uppdrag 4 om kompetensförsörjning sida 5-6. Ladda ner här (pdf)

Vilkor för budgetåret 2020, uppdrag om kpmpetensförsörjning på sida 10. Ladda ner här (pdf)

Uppdrag till Tillväxtverket att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020. Ladda ner här (pdf)

Senast uppdaterad: 2020-05-07 10:04