Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Samtal Europa

Samtal Europa är en serie kunskapsseminarier som VGR anordnar fyra till fem gånger per år. Vi bjuder in representanter från bland annat EU:s institutioner för att tala om aktuella EU-frågor som påverkar Västra Götalands utveckling. Syftet är att höja kunskapen om EU och öka förståelsen för den lokala och regionala nivåns roll i EU-samarbetet.

Kommande Samtal Europa

Tidigare Samtal Europa

Storbritannien har lämnat EU efter närmare 50 år av samarbete, samtidigt som vi har fått en ny EU-kommission med väldigt höga ambitioner, inte minst på klimatområdet. Hur påverkar Brexit EU-samarbetet och har EU-kommissionen och medlemsländerna samma syn på hur våra framtida utmaningar ska hanteras?

År 2019 ser ut att bli ett extraordinärt år för EU-samarbetet med ett Storbritannien som väntas lämna EU, val till både Europaparlamentet och EU-kommissionen och en omvärld som prövar både gamla och nya allianser.

Det eller de partier som bildar regering i höst kommer även representera Sverige i EU:s ministerråd, riksdagsvalet den 9 september var med andra ord också ett EU-val. Enligt en studie från Lunds universitet har invånare små chanser att bilda sig en uppfattning om hur riksdagspartier ställer sig till frågor som beslutas gemensamt i EU.

I utkastet till EU:s långtidsbudget står miljöfrågor i centrum, men hur ser förutsättningarna ut för EU:s medlemsländer att uppnå klimatmålen i Parisavtalet? Hör Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) och Helen Persgren (MP) 1:e vice ordförande i VGR:s miljönämnd diskutera EU:s klimatpolitik och lokal och regional nivås roll i klimatarbetet.

Asyl- och migrationsfrågor har varit högt uppe på agendan i EU de senaste åren och situationen 2015-2016 visade att EU-länderna måste samarbeta för ett mer hållbart och solidariskt flyktingmottagande. Hör Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) berätta om det senaste inom EU:s asyl- och migrationspolitik samt om sin roll som Europaparlamentariker.

Senast uppdaterad: 2019-02-27 12:49