Officiella besök

Besök av Kanadas generalguvenör David Lloyd Johnston 2017. Kung Carl XVI Gustaf, Johnny Magnusson (M), Ann-Sofi Hermansson (S)

Västra Götalandsregionens politiska ledning tar varje år emot ett stort antal formella besök. Det kan vara besök från regioner i utlandet, andra delar av Sverige och från andra länder. Besöken är viktiga för att vi ska kunna knyta kontakter, öka kunskapen om vår omvärld och sprida kunskap om Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Vår politiska ledning gör också formella besök hos andra genom delegationsresor till andra regioner eller medverkar i externa kongresser och möten.

Det hålls också många stora internationella kongresser i vår region. Då samarbetar vi ofta med regionens kommuner och ger kongresserna en officiell inramning med medverkan av vår politiska ledning

Det är den så kallade protokollära funktionen på Koncenkontorets enhet Externa relationer som tillsammans med den politiska representationskommittén hanterar besöken.

Kontakt protokollära funktionen

Om du har frågor kring Västra Götalandregionens representation och officiella besök, kontakta:

Anton César protokollansvarig, telefon 076 - 836 73 6 9, e-post anton.cesar@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:38