Representationskommittén

Vilka regler gäller för representation och när och i vilka sammanhang ska Västra Götalandsregionen vara representerade? Detta är frågor för representationskommittén.

Representationskommittén är tillsatt av regionfullmäktige och hanterar övergripande representationsfrågor och samordning mellan nämnder, styrelser och bolag.

Kommittén består av regionstyrelsens och regionfullmäktiges presidium. Representationskommittén ansvarar för att tolka och pröva riktlinjer för representation, gåvor och minnesgåvor. Kommittén beslutar också om representationsbidrag för exempelvis mottagningar i anslutning till konferenser och deltagande från politiker vid olika arrangemang.

Representationskommitténs ledamöter

Regionfullmäktige

  • Magnus Berntsson (KD) ordförande
  • Per Tenggren (S) 1 v ordförande
  • Madeleine Jonsson (MP) 2 v ordförande

Regionstyrelsen

  • Johnny Magnusson (M) ordförande
  • Helén Eliasson (S) v ordförande

Kontakt protokollära funktionen

Om du har frågor kring Västra Götalandregionens representation och officiella besök, kontakta:

Anton César protokollansvarig, telefon 076 - 836 73 6 9, e-post anton.cesar@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30