Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ekonomiska bidrag

Inom Västra Götalandsregionen är det beredningen för folkhälsa och social hållbarhet som beslutar om ekonomiskt bidrag till verksamheter, forskning och projekt med folkhälsoinriktning.

Ekonomiskt bidrag ges dels till regionala projekt, dels till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela Västra Götaland.

Projektbidrag till utvecklingsprojekt

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet kan ge stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till förutsättningar till jämlik hälsa i Västra Götaland.

Projektbidrag forskning

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet stödjer forskningsprojekt för att utveckla ny kunskap och kompetens inom folkhälsoområdet. 

Så här söker du bidrag

Information om hur det går till att ansöka om ekonomiskt bidrag från beredningen för folkhälsa och social hållbarhet samt ansöknings- och uppföljningsblanketter finns på följande sidor:

Riktlinjer för ekonomiskt bidrag

Ansökningsblankett för projektstöd

Så här redovisar du dina projekt

Mall för årlig uppföljning

Mall för slutrapport

Övriga ekonomiska bidrag

Organisationsbidrag

Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet har i uppdrag av regionfullmäktige att fördela organisationsbidrag till följande organisationer:

Sociala investeringsmedel

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas. 

Anne Svensson

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-09-16 14:27