Ekonomiska bidrag

Inom Västra Götalandsregionen är det folkhälsokommittén som beslutar om ekonomiskt bidrag till verksamheter, forskning och projekt med folkhälsoinriktning.

Ekonomiskt bidrag ges dels till regionala projekt, dels till projekt som genomförs lokalt men är av intresse för hela regionen.

Projektbidrag till utvecklingsprojekt

Folkhälsokomité kan ge stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till förutsättningar till jämlik hälsa i Västra Götaland. Läs mer i Riktlinjer för ekonomiskt bidrag

Projektbidrag forskning

Folkhälsokommittén stödjer forskningsprojekt för att utveckla ny kunskap och kompetens inom folkhälsoområdet.

Så här söker du bidrag

Information om hur det går till att ansöka om ekonomiskt bidrag från folkhälsokommittén samt ansöknings- och uppföljningsblanketter finns på sidan Riktlinjer för ekonomiskt bidrag och ansökningsblankett projektstöd.

Så här redovisar du dina projekt

Mall årlig redovisning projektstöd

Mall för slutrapport av projektstöd

Projektdatabas

Här kan du som intresserad se projekt som sökt medel från Folkhälsokommittén från 2012. Sök på diarienummret i VGR diarium.

Övriga ekonomiska bidrag

Organsationsbidrag

Folkhälsokommittén har i uppdrag av regionfullmäktige att fördela organisationsbidrag till följande organisationer:

Sociala investeringsmedel

Västra Götalandsregionens sociala investeringar är inriktade på hälsofrämjande och förebyggande insatser som på sikt förbättrar barns och ungas förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg. Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssöätt testas och utvecklas. Sociala investeringar

Anne Svensson

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-08-27 10:15