Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt Folkhälsa

Nyheter Folkhälsa

 • Nu öppnar utlysningen för projektstöd till utvecklingsprojekt för social hållbarhet. Syftet med projektstödet är att främja folkhälsa och mänskliga rättigheter i Västra Götaland och kan sökas av det civila samhället för ett- till treåriga utvecklingsprojekt. Projekten ska uppvisa en tydlig utvecklingsidé och vara regionala projekt eller projekt som genomförs lokalt men är av regionalt intresse för hela Västra Götaland.

 • Den 10 september infaller den årliga internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

 • Tjejjouren Väst är en av Sveriges största tjejjourer med över 4 000 stödsökande årligen. Alla som identifierar sig som tjej får kontakta tjejjouren. En är helt anonym och får prata om vad som helst. Tjejjourens vision är: Ett jämställt samhälle där tjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor. Tjejjouren Väst har undersökt hur tjejer mår och hur de har det i skolan och om de har sökt vård när de mår dåligt. Svaren finns sammanställda i en ny rapport som finns att läsa nedan.

 • Avdelning social hållbarhet tillsammans med Angereds Närsjukhus planerar för ett öppet internationellt event fredagen den 21 maj. Eventet kommer att vara en del av den vecka som kallas European Public Health Week och anordnas av EUPHA (European Public Health Association). Temat under dagen är ”Leaving no one behind”.

 • Vi-projektet har utvecklat verktyget "medskapande" för att möta komplexa samhällsutmaningar tillsammans med de som berörs. Du är en av de som berörs av att unga exkluderas från delaktighet i samhället och att vara aktörer i sin egen utveckling.

 • Julia Backlund och Tina Dahlberg med konceptet Matkassen – bra mat för dig och familjen tilldelas utmärkelsen Årets dietist för sitt arbete med att inspirera och stötta familjer att laga bra mat för hälsan som samtidigt är snabblagad, prisvärd och klimatsmart. Priset delades ut i samband med Dietisternas riksförbunds årsmöte den 25 mars 2021.

 • Läsåret 2020/2021 har den digitala regiongemensamma elevhälsoenkäten testats för första gången i Uddevalla kommun. Varmt välkommen till en webbkonferens där du får ta del av verksamheternas och målgruppens erfarenheter av hela processen från information och samtycke till digital enkät, hälsosamtal, överföring och tillgängliggörande av elevhälsodata, statistikverktyg samt nästa steg!

 • Välkommen till tre olika informationstillfällen om stöd och bidrag att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län. Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat folkhälsa, integration, jämställdhet och delaktighet.

 • I Västra Götaland finns nu en länsgemensam handlingsplan för Suicidprevention, med ambition om att skapa engagemang och framtidstro inom ett område som ofta upplevs som utmanande och svårt. Men! Kan vi mobilisera våra gemensamma krafter så kan vi rädda liv. Välkommen att delta på lanseringskonferensen den 21 januari.

 • I år delas Folkhälsopriset ut till två pristagare för sina viktiga insatser för en bättre folkhälsa. Rosenlundsstödet arbetar för att hjälpa gatuprostituerade kvinnor i Göteborg och Gullspångs IF:s Matilda Fröjd engagerar sig helhjärtat i föreningens ungdomar, både på och utanför fotbollsplanen.

 • Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet.

 • Bamses Må bra tidning är ett material och en metod för att att främja och stärka familjers hälsa och förebygga övervikt och fetma. Det innehåller en tidning och ett pussel som ett stöd för samtal. Nu har en forskare studerat hur detta fungerar genom att familjer har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val och hur de upplevt själva interventionen. 

 • Det var en annorlunda konferens som genomfördes 28 maj. Istället för ett rum fullt med konferensdeltagare stod talarna inför ett tomt rum med deltagare som följde konferensen via webben. På konferensen lyftes frågan om hur vi kan mäta effekter av sociala investeringar. Tillsammans vände och vred talarna på perspektiven, diskuterade och delade sina erfarenheter av att genomföra och mäta sociala investeringar.

 • Folkhälsan i Sverige är god, men det finns skillnader i hälsa mellan grupper. För att nå jämlik hälsa krävs ett långsiktigt arbete där hela samhället strävar mot samma mål. Det nationella nätverket Healthy cities bjuder varje år in till seminarieserien Crossing borders i syfte att lyfta aktuella ämnen i arbetet för en jämlik hälsa. I år arrangeras seminarierna digitalt.

 • Med anledning av Covid-19 har öppna förskolorna på Familjecentralerna varit tvungna att stänga sina ordinarie verksamheter inomhus. På många ställen har de nu förflyttat sina verksamheter utomhus.

 • Här finns information till dig som är projektägare eller samarbetspartners med stöd genom Västra Götalandsregionens beredning för folkhälsa och social hållbarhet eller beredning för mänsklig rättigheter, med anledning av coronavirusinfektion covid-19.

 • För att få en bild av hur invånarna mår genomför Västra Götalandsregionen enkätundersökning Hälsa på lika villkor (16-84 år). Hälsa på lika villkor är en förutsättning i arbetet med mål för social hållbarhet och folkhälsopolitikens övergripande mål om en jämlik hälsa i hela befolkningen. Undersökningen ligger till grund för riktade och generella satsningar inom folkhälsopolitiken.


Senast uppdaterad: 2017-05-15 15:04