Arbetet med att förebygga barnfetma fortsätter

Skaraborgsenhetens arbete med Friska barn i Skaraborg vidgas nu. I år är flera deltagare från Skaraborg på den internationella konferensen i Seinäjoki, Finland. Representanter från familjecentral, elevhälsa, skolchef, rektor, barnhälsovård, Skaraborgs kommunalförbund och folkhälsostrateger lär sig mer och får inspiration till fortsatt arbete med att minska barnfetma i Skaraborg.

Från Seinäjoki tar vi med oss:

  • Vikten av samverkan och att dra åt samma håll
  • Mod att tänka och göra annorlunda
  • Vikten av långsiktiga politiska beslut

– Detta har i Seinäjoki skapat ett förtroendekapital och stor tillit för det pågående arbetet för en hälsosam livsstil hos barn och unga, avslutar Karin Skagelin, folkhälsostrateg, Skaraborgsenheten, avdelning social hållbarhet.

Senast uppdaterad: 2019-04-30 10:55