Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bamses Må bra tidning - familjers upplevelser av tidningen och pusslet

Bamses Må bra tidning är ett material och en metod för att att främja och stärka familjers hälsa och förebygga övervikt och fetma. Det innehåller en tidning och ett pussel som ett stöd för samtal. Nu har en forskare studerat hur detta fungerar genom att familjer har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val och hur de upplevt själva interventionen. 

Arbetssättet att prata med barn och föräldrar med hjälp av specialutgåvan av Bamsetidningen och pusslet har varit en del av 4- årsbesöket på BVC sedan 2014.

Familjernas upplevelse av interventionen förmedlas nu i en rapport skriven av Cecilia Hedström, central barnhälsovård, Västra Götalandsregionen, på uppdrag av Avdelning folkhälsa. Familjer i olika delar av Västra Götaland har berättat om sina tankar om hälsa och hälsosamma val samt hur de upplevt själva interventionen.

Bamses Må bra-tidning har också använts till 4-6 åringar inom tandvård och förskolor.

Viktigt få representativ studie

Barn som bor i områden med låg socioekonomisk position har högre förekomst av övervikt, fetma och karies. Denna grupp, liksom utrikesfödda, är ofta underrepresenterad i studier. För denna rapport har stor vikt lagts vid en bredare rekrytering och hälften av de familjer som intervjuats har utomnordisk bakgrund.

- Vi vet att det främst är de strukturer i samhället, den miljö som familjerna verkar och lever i, som påverkar deras hälsa men det gör det inte mindre viktigt att insatser på familje- och individnivå utgår från behoven hos dem det handlar om; ”Vad är viktigt för dig?” säger Cecilia Hedström. På så sätt kan vi stärka familjernas tilltro till att hälso- och sjukvården är till för alla oavsett social tillhörighet, genus, ålder, kultur eller religion.

Rapporten visar på en pusselbit i hur vi kan arbeta för att följa våra nationella folkhälsomål; att utjämna ojämlikheter i hälsa. Och flera familjer känner sig stärkta. " Vi gör rätt". En del föräldrar tycker att det ger stöd i att diskutera tandborstning med barnen.

Rapport - Bamses Må bra tidning - Familjers upplevelser av tidningen och pusslet 

Cecilia Hedström

Leg dietist, Central barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-08-20 14:24