Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Därför ökar psykisk ohälsa bland unga

Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av besvär. Folkhälsomyndigheten har undersökt vilka faktorer som kan ha påverkat ökningen.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen av sitt samlade underlag i rapporten Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige? att ökningen av psykosomatiska symtom bland barn och unga i första hand kan kopplas till förändringar inom skolan och arbetsmarknaden. Därmed gör dom också bedömningen att den svenska skolan behöver stärkas. Även om det inte är Folkhälsomyndigheten uppgift att säga hur den svenska skolan bör förändras så konstaterar man att genom att stärka barns och ungas skolresultat så ges de bättre framtida möjligheter på arbetsmarknaden och förutsättningar för en god hälsa.

 - Rapporten beskriver en oroväckande utveckling men den ger även underlag och stärker Västra Götalandsregionens pågående kraftsamling för fullföljda studier, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen. 

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:12