Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Den första av tre delregionala suicidpreventiva konferenser är nu genomförd

Avdelning folkhälsa genomförde den första av tre delregionala konferenser om suicidprevention. Den 12 mars var det i Uddevalla, den 14 mars i Skövde och den 17 april blir det i Göteborg. Konferensen syftar till att ge grundläggande kunskap, strategier och metoder inom suicidprevention och vad som är viktigt för att skapa ett hållbart arbete. Tanken med att förlägga konferensen på tre olika platser i regionen är att öka närheten till, och tillgängligheten för, fler kommuner.

Vid varje tillfälle berättar en kommun om sina erfarenheter av suicidpreventivt arbete. Denna gång var det Åmåls kommun som berättade om sitt arbete. De har arbetat många år med frågan och utbildade under 2017, med stöd från folkhälsokommittén, inom metoderna Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) samt i YAM, Youth aware of mental health. MHFA riktar sig till personal och ökar kunskapen om hur man kan agera och bete sig i kontakten med personer med psykisk ohälsa. Kursen höjer även deltagarnas självförtroende när det gäller att hjälpa någon som lider av psykisk ohälsa. YAM är en skolbaserad metod utvecklar elevers färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa.

Konferenserna är en del i arbetet med att förverkliga folkhälsokommitténs handlingsplan för befolkningsinriktad suicidprevention som innebär att:

  • höja förståelsen för, kunskapen om och kompetensen inom suicidprevention
  • bygga strukturer för ett långsiktigt och hållbart suicidpreventivt arbete på såväl politisk som tjänstemannanivå samt inom andra organisationer/verksamheter.

Lär mer om folkhälsokommitténs suicidpreventiva arbete på denna webbsida:
Psykisk hälsa och suicidprevention

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:15