Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FN:s hållbarhetsmål – så hänger det ihop med folkhälsoarbetet

Jonas Frykman, nationella delegationen för Agenda 2030 på Regeringskansliet.

Idag har Jonas Frykman, tidigare samordnare för folkhälsofrågor på SKL, som nu arbetar på den nationella Agenda 2030-delegationen på Regeringskansliet, pratat om FN:s hållbarhetsmål, det vill säga Agenda 2030. Jonas pratar om vikten att arbeta mot hållbarhetsmålen och framförallt hur vi kan koppla målen till vårt folkhälsoarbete.

Agenda 2030 och folkhälsa – hur hänger det ihop?

FN:s hållbarhetsmål består av 17 mål för hållbar utveckling. Det tredje målet är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar och detta går helt i linje med Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete. Även de andra målen om fattigdom, livsmedel, och utbildning har nära koppling till folkhälsa.

– Det finns även flera delmål kopplat till Agenda 2030 som inte uttalat ingår i folkhälsopolitiken men som är bestämningsfaktorer för hälsa, säger Jonas Frykman.

Jonas pratar om tre principer när man arbetar med Agenda 2030; universell, integrerad och att ingen ska lämnas utanför. Regering säger att Sverige ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030 och SCB har tagit fram indikatorer för att följa upp arbetet med Agenda 2030. Just nu arbetar delegationen med att se över hur FN:s hållbarhetsmål hänger ihop med delmålen och identifierar konsekvenserna av de olika målen. Jonas menar att vi måste arbeta med de mål vi redan har. Den 11 mars 2019 kommer 2030-delegationen att lämna sitt slutbetänkande.

Läs mer om den nationella Agenda 2030-delegationen här 

Mänskliga rättigheters Gap-analys av Agenda 2030

Avdelning mänskliga rättigheter har gjort en kartläggning där de undersökt vad FN:s hållbarhetsmål betyder för VGR:s verksamheter och identifierat de gap som finns. De har undersökt hur kopplingen till styrdokument ser ut för att se vilka av hållbarhetsmålen som är relevanta för just den verksamheten. Exempelvis mål 4 som är god utbildning för alla – där har vi arbetet med Kraftsamling fullföljda studier som är en konkret åtgärd.

Läs gap-analysen här

– Vi kan koppla vårt arbete med mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt och vi följer upp vårt arbete utifrån FN:s rekommendationer, säger Viveca Reimers, chef för avdelning mänskliga rättigheter. Det är viktigt att det inte blir olika spår mellan den nationella nivån och arbetet med Agenda 2030, det regionala, lokala, nationella och internationella arbetet måste hänga ihop. 

Viveca Reimers, chef för avdelning mänskliga rättigheter.
Viveca Reimers, chef för avdelning mänskliga rättigheter.

 

Så arbetar vi för en mer jämlik vård 

Malena Lau chef för Kunskapscentrum Jämlik vård pratar om hur de arbetar med målen för Agenda 2030 när det gäller att göra vården så jämlik för alla. Malena berättar om normer och språkbarriärer i hälso- och sjukvården och hur viktigt det är att lära känna sin målgrupp för att nå ut med rätt information. 

Senast uppdaterad: 2019-07-17 09:10