Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

– Hur mår västragötalänningarna? Genom folkhälsoenkäten får vi svaret

Vartannat år genomför Folkhälsomyndigheten enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” som riktar sig till befolkningen i åldrarna 16-84 år. Enkäten syftar till att ta reda på hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används därefter i planeringen av folkhälsoinsatser i länet för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Västra Götalandsregionen (VGR) i samarbete med Göteborgs Stad deltar i år med ett utökat urval, i år skickas enkäten till nästan 75 000 västragötalänningar.

Enkäten ”Hälsa på lika villkor?” är en nationell enkätundersökning med frågor kring fysisk och psykisk hälsa, tandhälsa, levnadsvanor, trygghet och sociala relationer. Sedan 2004 har enkäten skickats ut till ett slumpmässigt urval av personer i Sverige i åldrarna 16-84 år. I år skickas den till cirka 75 000 människor som bor i Västra Götaland.

Varför ska du besvara enkäten?

Genom att besvara enkäten kan Västra Götalandsregionen (VGR) få kunskap om hur befolkningen mår. Resultatet från enkäten används i planeringen av olika folkhälsoinsatser i regionen för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Dina svar gör skillnad för dig och dina medmänniskor.

– Vi behöver veta hur våra invånares hälsa, levnadsvanor och livsvillkor utvecklas, och vilka behov det finns bland olika grupper i befolkningen, för att kunna ge våra beslutsfattare bra underlag för rätt åtgärder. Är det sant att den psykiska ohälsan ökar? Är det allt färre som röker? Har fetmaepidemin avstannat? Cyklar vi till jobbet? Är vi nöjda med hur vi bor? Minskar eller ökar hälsoklyftorna? detta och mycket mer får vi reda på tack vare enkäten, säger Barbara Rubinstein, epidemiolog på enheten Samhällsanalys på Västra Götalandsregionen och initiativtagare till regionens deltagande i årets undersökning.

Se filmen "Hur mår vi i Sverige?"

Folkhälsan har på flera sätt blivit bättre. Till exempel har andelen som röker minskat de senaste tio åren. Men hälsan är inte jämnt fördelad i befolkningen utan skiljer sig bland annat beroende på utbildningsnivå, kön och ålder.

När kan du besvara enkäten?

Från och med mars kan du som fått enkäten hem i brevlådan skicka in dina svar, antingen via pappersenkäten eller via Internet. Du har fram till i början av juni på dig att svara.

Frågor och svar om enkäten

På webbsidan: www.vgregion.se/folkhalsoenkaten finns frågor och svar om enkäten och även resultat från tidigare års undersökningar som du kan läsa om du är intresserad. Du kan också läsa mer om enkäten på Folkhälsomyndighetens webbsida: Nationella folkhälsoenkäten - hälsa på lika villkor 

Barbara Rubinstein

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:18