Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Konferens - Förebygga suicid i fysisk miljö

Ingen människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen. För att klara av det behövs en bredd av insatser, inom flera områden och av olika aktörer. Avdelning social hållbarhet bjuder in till en konferens om att förebygga suicid i fysisk miljö i Göteborg den 24 oktober.

Ett område som allt mer uppmärksammas är att identifiera och åtgärda risker i den fysiska miljön. Arbetet är relativt outvecklat i Sverige. I dag saknas föreskrifter och rekommendationer och det mesta vi vet kommer främst från forskning som gjorts i andra länder.

Dela erfarenheter

Nu har ett antal kommuner i Sverige skaffat sig viktig kunskap av att arbeta med suicidprevention. Kunskapen är sammanställd i rapporten ”Förebygga suicid i fysisk miljö – ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete” och som SKL presenterar.

Jönköpings kommun berättar om sina mångåriga erfarenheter av suicidförebyggande arbete som samverkan, översiktsplan och åtgärder i den fysiska miljön. Förmiddagen ger även möjligheten att diskutera hur förutsättningar och möjligheter ser ut på er hemmaplan.

  • Konferensens syfte: Ge kunskap och inspiration om att förebygga suicid i fysisk miljö.
  • Målgrupp: Du som arbetar med, eller är intresserad av, suicidprevention i fysisk miljö. Vi ser gärna att minst två från er verksamhet kommer, en av er får gärna ha beslutsmandat.  
  • Var: Lilla Bommens konferenscenter, Lilla Bommen 4 A, 411 04 Göteborg
  • När: 24 oktober kl 09.30-12.30, fika serveras från kl 09.00, lunch 12.30.
  • Kostnad: Dagen är kostnadsfri och inkluderar fika och lunch.

Anmäl dig här senast den 10 oktober

Program

09.00-09.30  Fika och mingel

09.30-09.40  Inledning
Agneta Eriksson, Lars Paulsson, avdelning social hållbarhet, Västra Götalandsregionen.

09.40-10.40  Förebygga suicid i fysisk miljö – ett inspirationsmaterial för kommunernas arbete.
Karin Liljeberg-Trotzig, SKL. Karin har bred kunskap om förutsättningar och strategier för ett framgångsrikt förebyggande arbete på kommunal och regional nivå.

10.40–11.00  Bensträckare

11.00–11.45  Suicidpreventivt arbete i Jönköping med fokus på insatser i fysisk miljö
Josefin Strand, brandinspektör hos Räddningstjänsten i Jönköpings kommun.

11.45–12.30  Dialog - förutsättningar och möjligheter på hemmaplan

12.30–13.30  Lunch

Läs mer om suidprevention här

Agneta Eriksson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lars Paulsson

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-12-13 13:39