Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kraftsamling fullföljda studier imponerar i Europa

Västra Götaland var representerad av Elisabeth Bengtsson (regionutvecklare på VGR), Gunnel Adler (ordförarande i VGR:s folkhälsokommitté), Elisabeth Rahmberg (folkhälsochef på VGR) och Ida Legnemark (ordförande i Svenska Healthy Cities nätverket, från Borås)

”Changing cities to change the world!” var konferenstiteln på WHO Healthy Cities Networks 30-årsjubileum. Cirka 600 personer från främst Europa deltog på konferensen som hölls i en av medlemsstäderna; Belfast på Nordirland den 1–4 oktober. Västra Götalandsregionen var på plats och presenterade vårt arbete Kraftsamling fullföljda studier.

I 30 år har europeiska städer och regioner arbetat tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO Europe för att sprida och utveckla kunskaper och idéer om hur den lokala och regionala nivån kan bidra till en hälsosam, jämlik och hållbar utveckling. Politiker, forskare och tjänstepersoner träffas och delar praktiska erfarenheter samtidigt som nya forskningsrön blir presenterade.

Föreläsarna fokuserade på områden som fred, miljö och mat och hur allt hör ihop och är viktiga för att vi ska få en hållbar framtid, säger Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté, om konferensen.

VGR lyfte arbetet Kraftsamling fullföljda studier

Konferensen innehöll seminarier med praktiska exempel på vad som görs i olika medlemsländer. Västra Götalandsregionen tog tillfället i akt och presenterade vårt arbete ”Kraftsamling fullföljda studier”. Kraftsamlingen handlar om hur vi ska få fler elever att klara sin skolgång. Forskningen visar tydligt att de barn som klarar sina studier har bättre chans till att sedan få ett arbete, en god hälsa och ett bättre liv.

Intresset var stort bland åhörarna och vår förmåga att fånga det tvärsektoriella för en avgörande inte bara skol- och hälsofråga utan också samhällsfråga, verkar ha imponerat på många, säger Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen.

WHO/Brian Thompson Photography

Konferensen anordnade också studiebesök till Shankill Road. Vägen genom den protestantiska stadsdelen som var en viktig plats under ”The Troubles” och som idag har kvar många av sina väggmålningar. På bilden ovan syns folkhälsochef Elisabeth Rahmberg längst fram som studerar väggmålningarna.

Att vi kan lära och inspireras av varandra är själva drivkraften i nätverket WHO Healthy Cities, det bidrar till att föra folkhälsoarbetet framåt i våra städer och regioner, avslutar Gunnel Adler, ordförande i Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté.

Konferensen WHO Healthy Cities

Kraftsamling fullfölja studier

Senast uppdaterad: 2019-06-11 08:51