Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mer fysisk aktivitet för att höja resultaten i skolan

Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Därför får Skolverket nu i uppdrag att föreslå hur mer rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan.

– Barn som rör sig lär sig mer. Därför är det viktigt att det som länge har stått i läroplanen om att barn ska få röra sig varje dag faktiskt blir verklighet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Stillasittande är vanligt och alldeles för få unga rör på sig tillräckligt. Regeringen anser att det är viktigt att skolan tar tillvara på de möjligheter som finns under skoldagen för att engagera eleverna, både flickor och pojkar, till mer fysisk aktivitet. Mer rörelse i vardagen kan främja elevernas utveckling och hjälpa dem att nå utbildningens mål.
– Det handlar inte om en ny uppgift på lärarna utan möjlighet till struktur och kultur på skolorna som gör att lärarna får lättare att ha ordning i klassrummet och eleverna lättare att lära sig, säger Gustav Fridolin.

Skolverket får i uppdrag att lämna förslag

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att lämna förslag på vad som behövs för att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska röra sig mer. Eftersom undervisningstiden i idrott och hälsa utökas med 100 timmar i grundskolan från och med 2019 vill regeringen också veta i vilka årskurser utökningen kan ge störst effekt. Skolverket ska även titta på möjliga författningsändringar som kan bidra till mer rörelse under skoldagen för alla elever. Uppdraget i den del som avser utökningen av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa ska redovisas senast den 15 juni 2018. Uppdraget i sin helhet ska slutredovisas senast den 31 januari 2019.

Pulsträning på Rydbergsskolan i Lerum

På Rydbergsskolan i Lerum har man för tredje året i rad infört pulsträning på schemat. Att det ger resultat är det ingen tvekan om. Lärarna som har lektionen efter upplever att det är lugnare i klassrummet. Eleverna upplever att de är mer fokuserade. Staffan Hjalmarsson som är speciallärare på Rydbergsskolan är positiv till Skolverkets nya uppdrag:

– Det är ett spännande och oerhört viktigt uppdrag som Skolverket har fått. Att blicken nu riktas tydligare mot behovet av mer rörelse under skoldagen för ALLA våra elever är både härligt och alldeles nödvändigt. Att skapa en skolkultur där rörelseglädjen omfattar alla och skapar förutsättningar för lärande, är en resa som jag vill vara en del av! säger Staffan Hjalmarsson, speciallärare på Rydbergsskolan.

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:14