Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nätvandring - ett sätt att stötta och stärka personer via nätet

Nätvandring är att möta människor på nätet, ett omsorgsarbete. Att se, stötta och stärka personer där de befinner sig - på nätet. Det vi talar om här är att stötta personer som vi inte redan har en relation till.

Så inleder Skolkyrkan och Kyrkans Jourtjänst, inom Svenska kyrkan i Göteborg, sin handbok ”Den som vandrar på nätet”. Handboken är ett resultat av det samarbete som startade 2013 på folkhälsokommitténs konferens med tema ”Ungdomar och suicidprevention”. Kyrkan berättade då om sina erfarenheter av att nätvandra.

Ladda ner Handboken om Nätvandring

Efter en inledande förstudie fick kyrkan möjlighet att undersöka förutsättningarna att dokumentera och sammanställa sina erfarenheter till en spridbar modell. Resultatet blev handboken ”Den som vandrar på nätet”. Syftet med boken är att fler organisationer och verksamheter, även utan för kyrkan, ska kunna nätvandra. Modellen och handboken är skapar förutsättningar för att fler trygga vuxna ska finnas på nätet för se, stötta och stärka ungdomarna. Det gäller främst inte privata möten på nätet utan i rollen som professionell med ett uppdrag och ett mandat.

Handboken ger kunskap om nätvandring, förhållningssätt, rekrytering, organisering och kvalitetssäkring. Handboken innehåller även en utbildning i sex steg för de som vill starta med nätvandring. Samlitga steg har kompletterats med schema och innehåll. Handboken är öppen för alla att använda men det är av yttersta vikt att de erfarenheter som finns nedtecknade i handboken följs och respekteras.

Nätvandrare och Nätvandrarna är registrerade varumärken hos Fryshuset. De tillåter dock andra organisationer, myndigheter och verksamheter att använda sig av benämningen Nätvandrare, nätvandring och nätvandra om

Syftet med aktiviteten är att:

* Samtala med unga på sociala medier, forum eller chatt utan att döma och med en vilja att stödja och hjälpa

* Att tillhandahålla egen chatt, mailfunktion eller användare som unga lätt kan kontakta för stöd och samtal 

Begreppet ”nätvandrare” är skyddat av Fryshuset. Om ni önskan använda begreppet så stäm först av med Fryshuset.

Senast uppdaterad: 2019-07-17 09:11