Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverksträff om äldres hälsa, ohälsa och suicidprevention

Susanne Rolfner Suvanto - Omvårdnadsinstitutet.

Ett 50-tal tjänstepersoner från ett 10-tal kommuner deltog på nätverksträffen ”Äldres hälsa, ohälsa och suicidprevention” den 6 mars i Göteborg. Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, höll i en inspirerade förmiddag om psykisk hälsa och ohälsa utifrån ett livsloppsperspektiv. Susanne har lång erfarenhet från arbete med äldreomsorg och psykiatri på nationell, regional och lokal nivå.

Idag är ungefär två miljoner av Sveriges befolkning över 65 år, vilket motsvarar 20 % av befolkningen. Andelen äldre kommer också att öka framöver. Det gör att det finns all anledning att uppmärksamma gruppen äldre.  

– Vi har generellt bättre hälsa och lever längre, men ålderdomen är mer polariserad nu än tidigare, säger Susanne Rolfner Suvanto. Det är även större variation i åldrandet. Gruppen äldre rymmer personer från 65-105 år vilket motsvarar tre generationer. Hälsan och ohälsan varierar mellan olika grupper i samhället och mellan kvinnor och män. Ekonomi har betydelse där kvinnor och utrikesfödda har de lägsta inkomsterna och resurserna. Demenssjukdomar är till exempel vanligare bland kvinnor medan män i högre utsträckning än kvinnor tar sina liv. Susanne gick igenom risk- och skyddsfaktorer för äldres psykiska hälsa/ohälsa och avslutade med att gjuta hopp i arbetet genom att lyfta fram betydelsen av både förebyggande och främjande åtgärder. Nästa nätverksträff är i höst och temat fastställs under våren.

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:16