Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt övergripande mål för folkhälsopolitiken godkänns

Igår godkändes det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken som ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. Målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Riksdagen godkände regeringens förslag om en omformulering av det övergripande nationella folkhälsomålet och om en ny målstruktur för folkhälsoarbetet. Syftet med förändringarna är att underlätta folkhälsoarbetet på samtliga samhällsnivåer.

– VGR:s arbete med Kraftsamling fullföljda studier, ligger helt i linje med tankarna om det nya folkhälsomålet, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Läs mer om beslutet och hela ärendet här - God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik

Beslut om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030

Samma dag beslutade även regeringen om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030.
Med handlingsplanen vill regeringen stärka arbetet med att genomföra agendan och göra det tydligt hur myndigheter och andra samhällsaktörer kan bidra.

Sveriges handlingsplan innehåller centrala politiska åtgärder för åren 2018–2020. Den lyfter också fram sex tvärsektoriella fokusområden som bygger på det förslag som Agenda 2030-delegationen lämnade till regeringen 1 juni 2017. De sex områden som handlingsplanen fokuserar på är jämlikhet och jämställdhet, ett hållbart samhälle, en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, ett starkt näringsliv med hållbart företagande, en hållbar och hälsosam livsmedelskedja samt kunskap och innovation. Västra Götalandsregionens folkhälsoarbete ligger helt i linje med det som handlingsplanen lyfter.

Läs mer om beslutet här - Regeringen har beslutat om Sveriges handlingsplan för Agenda 2030

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:09