Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad samverkan och samtal ska minska ungdomarnas oro, våld och kriminalitet

Fotograf: Fryshuset Väst, Moa Karlberg

Fryshuset Väst har arbetat länge med unga som befinner sig i utanförskap och med unga som befinner sig i riskzonen för kriminalitet och i destruktiva miljöer. Det har dock saknats ett konkret våldsförebyggande arbetssätt och ett material som går att sprida och överföra till nya platser. Nu har Fryshuset Väst fått ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté för att bland annat ta fram ett metodmaterial med fokus på maskulinitetsnormer och en stödchatt för ungdomar som behöver tala om social oro, våld och kriminalitet.

– Vi kommer också genomföra stödsamtal med ungdomar och anhöriga samt anordna föreläsningar om våldsprevention och maskulinitet till unga i Västra Götaland, säger Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst.

Bidra med kompetens och material om våldsprevention

Fryshuset Väst är en väletablerad organisation som har flera olika verksamheter igång som riktar sig till ungdomar framförallt i socioekonomiskt utsatta områden. Deras treåriga projekt som precis fått ekonomiskt bidrag från folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen syftar till att bidra med kompetens och material om våldsprevention. De vill också etablera och sprida en arbetsmetod som går att överföra till flera platser i regionen.

– Målet med projektet är att bedriva gräsrotsverksamhet riktad till unga. Målgruppen är unga och unga vuxna som lever i eller riskerar att leva i våldskontexter och utanförskap, säger Nadja Aria-Garystone, verksamhetschef på Fryshuset Väst.

Ökat samarbete mellan organisationer

Ytterligare ett syfte med projektet är att få till ett tätare samarbete mellan Fryshuset Väst och Västra Götalandsregionen samt övriga myndighetsutövande yrkesgrupper såsom poliser, kriminal- och Frivården samt på sikt förhoppningsvis också sjukvården. Genom att bidra med kompetens rörande våldsprevention, social oro samt trygghetsarbete är förhoppningen att kunna nå ut till unga i Västra Götaland.

Ett angeläget arbete för att minska psykisk ohälsa och våld

Projektet är angeläget och ligger väl i linje med Västra Götalandsregionens folkhälsokommittés uppdrag om förutsättningar för jämlik hälsa och arbete för att minska psykisk ohälsa och våld. Destruktiva miljöer och våld ses alltmer som ett samhällsproblem och fungerar som självförstärkande onda cirklar.

– Att bryta dessa mönster för att ge ökad framtidstro och självkänsla hos unga som lever i dessa miljöer ses som ett angeläget område. Det ska bli spännande att följa projektets utveckling och ta del av resultaten, avslutar Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef på Västra Götalandsregionen. 

Läs mer om Fryshusets verksamhet här

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:04