Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så kan vi se på resultat och effekter av sociala investeringar

Det var en annorlunda konferens som genomfördes 28 maj. Istället för ett rum fullt med konferensdeltagare stod talarna inför ett tomt rum med deltagare som följde konferensen via webben. På konferensen lyftes frågan om hur vi kan mäta effekter av sociala investeringar. Tillsammans vände och vred talarna på perspektiven, diskuterade och delade sina erfarenheter av att genomföra och mäta sociala investeringar.

Att barn och unga klarar skolan och går ut med godkända betyg är en förutsättning för ett gott liv och en jämlik hälsa. Verkligheten är att det idag är många barn och unga i Västra Götaland som inte gör det. En av många satsningar för att motverka detta och skapa förutsättningar för fullföljda studier är sociala investeringar. En social investering är inriktad på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som på sikt förbättrar barn och ungas förutsättningar att lämna grundskolan med gymnasiekompetens. Syftet med sociala investeringar är att göra tidiga insatser så att psykisk och fysisk hälsa kan förbättras och samhällsklyftor minskas. Västra Götalandsregionen (VGR) finansierar genom Regionutvecklingsnämnden investeringar som syftar till just detta, bättre förutsättningar för barn och unga.

Exempel från investeringar i Västra Götaland

På konferensen talade Elin Vimefall, lektor i nationalekonomi från Örebro universitet, om utmaningarna med att mäta effekterna av tidiga insatser men med fanns också inbjudna talare som delade med sig av sina egna erfarenheter från sociala investeringar. Projektledare från Grästorps kommun, Kungälvs kommun och Angereds närsjukhus var med och beskrev hur de arbetat både i sina investeringar och med sin uppföljning.

Projektledarna från Kungälv, Johan Sjöholm och Annika Haglunds, tog upp vikten av samverkan i en investering när de berättade om sitt arbete med Familjehuset Klippan vars syfte varit att stärka tillgången till psykosociala insatser för barn och unga, utveckla former för samverkan och på sikt förbättra förutsättningarna för barn och unga att gå ut grundskolan med godkända betyg.

- Om vi samverkar blir det ett bättre och mer effektivt förebyggande arbete kring psykisk hälsa riktat mot målgruppen. Och gör vi det, vad händer då? Jo, då skapar vi ökade förutsättningar att klara sina studier. Klarar man sina studier så finns det ett samhällsekonomiskt antagande att vi tjänar pengar, sa Johan Sjöholm.

Linda Hurtig från Grästorps kommun gav flera exempel från deras sociala investering Utökade hembesök på effekter som de inte kunnat mäta i siffror men som de ändå ser som en effekt av sin sociala investering. Det handlar till exempel relationsskapande möten och ökad tillit mellan familjer och socialtjänst. Projektets syfte vara att tidigt upptäcka behov av stöd och utbildning, rätt och anpassade insatser och att nå alla föräldrar med barn i åldern 0-6 år.

I Angered har man arbetat med en investering för att överbrygga klyftorna mellan verksamheter för att förebygga psykisk ohälsa och utanförskap. Projektledarna Gudrun Nygren, Lena Stokke Oledal och Linnéa Lindquist berättade om investeringen och även den poängterade vikten av samverkan och hur den möjliggör effektiva insatser.

- Vi har sett att vi har kunnat ta lärdom av våra erfarenheter när vi har gjort det tillsammans. Det är ju en målsättning för oss i regionen att hitta sätt undvika stuprören och mera effektivt jobba ihop, sa Gudrun Nygren.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal med förtroendevalda där fem förtroendevalda fick svara på frågor om vilka förväntningar de hade på effekter och resultat av sociala investeringar.

Se konferensen i efterhand

Konferensen spelades in och det är möjligt att se den i efterhand på webbsidan för konferensen. Den kommer finnas tillgänglig till den 10 juni. På sidan finns också presentationerna från dagen samt slutrapporterna från investeringarna som presenterades under konferensen.

Till webbsändningen och materialet


Senast uppdaterad: 2020-06-02 08:39