Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skaraborg kraftsamlar mot barnfetma

En delegation från Skaraborg åker till den finska kommunen Seinäjoki, som arrangerar den internationella konferensen om barnfetma ”HEALTHY KIDS OF SEINÄJOKI CONFERENCE” mellan den 12 till 15 mars 2018.

Statistik visar på att fetma eller övervikt ökar i samhället både bland vuxna och barn i Sverige. I Skaraborg visar siffrorna för år 2011, att 19 % av de fyraåriga flickorna och 14 % av pojkarna i samma ålder hade övervikt eller fetma. Det är den högsta siffran i Västra Götalandsregionen hittills. Detta är ett folkhälsoproblem som aktörer i Skaraborg tar på allvar och kraftsamlar kring inom den formaliserade Samverkansmodellen för Social hållbarhet/ folkhälsa.

Kartläggning i Skaraborg för att identifiera behov

Tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från Högskolan i Skövde, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommunalförbund pågår nu ett intensivt arbete med en fördjupad kartläggning samt framtagande av en genomförande plan för fortsatt arbete i samverkan för att minska andelen barn med fetma eller övervikt. Under 2017 genomfördes även en kartläggning i Skaraborg i syfte att identifiera behov och möjligheter till utveckling av främjande och förebyggande insatser för att minska andel barn med fetma eller övervikt. Resultatet finns presenterad i följande rapport - Hur ska vi utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga för att förhindra övervikt och fetma? 

I Seinäjako har barnfetman minskat 

Den finska staden Seinäjoki har lyckats med den stora utmaningen att få kurvorna för barnfetma att vända nedåt. Andelen barn med övervikt eller fetma i flera åldersgrupper har minskat de senaste åren. År 2009 var andelen femåringar med fetma 17 %, idag har andelen minskat till 10 %.  Resultaten har gjort Seinäjoki till en internationell förebild.

Åtta personer åker nu för att ta del av erfarenheter från arbetet i Seinäjoki, få ny kunskap och för att knyta kontakter med andra aktörer som arbetar med utmaningen. Resa och anmälningsavgift finansieras av Östra hälso- och sjukvårdsnämnden och respektive organisation står för kostnader för logi och arbetstid.

–Seinäjoki är ett fantastiskt exempel på hur flera aktörer i ett samhälle kan samarbeta för att erbjuda barnen en hälsosam miljö som innebär att det ska vara lätt att göra hälsosamma val. Vi får lära oss om den framgångsrika Seinäjoki-modellen, säger Gabriele Eiben, Högskolan i Skövde.

Delegationen som åker till Finland

Delegationen består av:
Gabriele Eiben, bitr. professor i Folkhälsovetenskap, Högskolan i Skövde
Karin Skagelin, folkhälsostrateg, Västra Götalandsregionen avdelning Folkhälsa
Malin Nycander, barnläkare, Skaraborgs sjukhus
Veronika Norrbin, barnsjuksköterska, Skaraborgs sjukhus
Madelene Engvall, folkhälsostrateg, Västra Götalandsregionen avdelning Folkhälsa
Julia Björkeryd, student, Göteborgs universitet
Inger Hannu, enhetschef, Västra Götaland avdelning Folkhälsa
Susanne Sandgren, processledare social hållbarhet/ folkhälsa, Skaraborgs kommunalförbund

Träffa delegationen för frågor

Fredagen den 9 mars, kl. 15.00 har du möjlighet att träffa delegationen som åker för att ställa frågor. De träffas på Skaraborgs kommunalförbund Tegelbruket, Kaplansgatan 16 A i Skövde. 

Kontaktperson för frågor

Susanne Sandgren, processledare social hållbarhet/ folkhälsa, Skaraborgs kommunalförbund. Tel. 0500-49 72 10, susanne.sandgren@skaraborg.se 

Senast uppdaterad: 2019-05-09 15:04