Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skolverket rapporterar – Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor

Familjebakgrund har stor betydelse för elevernas skolresultat, men hur har betydelsen utvecklats över tid? I vilken utsträckning klarar det svenska skolsystemet att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå målen i slutet av grundskolan? Det är frågor som undersöks i Skolverkets senaste rapport.

Skolverket släppte i dagarna rapporten "Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor". Den bekräftar och understryker det som Västra Götalandsregionen kommit fram till genom vår gemensamma satsning Kraftsamling för fullföljda studier.

– Att de socioekonomiska förhållandena tillsammans med föräldrars utbildningsbakgrund har en sådan avgörande betydelse för ungdomars möjlighet att klara skolan är mycket oroväckande. Lägger man också till de segregerade skolorna och bostadsområdena visar det att vi har stora samhällsutmaningar framför oss, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Läs Skolverkets rapport här 

Läs om Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier här

Senast uppdaterad: 2019-07-15 10:37