Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uddevalla kommun - testar digital elevhälsoenkät

Den första september påbörjades en POC (proof of concept) av Västra Götalandsregionens digitala elevhälsoenkät. Uddevalla kommun är först ut med att testa enkäten som går ut till elever i fjärde klass, åttonde klass samt första året på gymnasiet.

Elevhälsoenkäten består av frågor gällande hur eleven själv upplever sin hälsa och sina livsvillkor och berör områden som skolmiljö, självupplevd fysisk och psykisk hälsa, sömn, mat, fysisk aktivitet med mera. Du hittar enkäten i sin helhet här: www.vgregion.se/elevenshalsaifokus 

Enkätsvaren överförs till elevens journal och ligger sedan till grund för det hälsosamtal som elevhälsan erbjuder. Om eleven (och för de yngre barnen vårdnadshavaren) lämnar sitt samtycke överförs en del av enkätsvaren till en regiongemensam databas - Elevhälsodata väst, EHDV. Alla resultat redovisas i form av statistik, tabeller och analyser på gruppnivå, så att information om enskilda individer inte kan utläsas.

Dataöverföringen syftar till att:

  • Synliggöra barns och ungas perspektiv på sin hälsa och sina livsvillkor.
  • Möjliggöra en mer jämlik elevhälsa.
  • Kartlägga och följa utvecklingen i hälsa och livsvillkor hos den unga befolkningen i Västra Götaland.
  • Låta aktuell kunskap om barns och ungas hälsa och livsvillkor ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör dem.
  • Öka barns och ungas delaktighet i beslut som rör dem.
  • Bidra till en fördjupad kunskap om barns och ungas hälsa i Västra Götaland exempelvis genom utlämning i forskningssyfte (efter forskningsetisk prövning.)

Följ arbetet på www.vgregion.se/elevenshalsaifokus som är en del av Kraftsamling fullföljda studier. Kraftsamlingen handlar om hur vi ska få fler elever att klara sina studier. 

Om du har frågor eller vill anmäla intresse att ta del av enkäten eller elevhälsodatabasen, mejla oss på ehdv@vgregion.se

 


Senast uppdaterad: 2021-12-02 14:41