Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ungas framtid – en viktig fråga för Sjuhärad

Engagemang och debattlust präglade det frukostmöte för politiker, kommunledningar och företrädare för föreningsliv, företag, myndigheter och VGR Regional utveckling som genomfördes den 13 juni på Textile Fashion Center i Borås. Rubriken var Ungas framtid - en viktig fråga för Sjuhärad och värdar var VGR och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund.

Tomas Johansson (M) som representerade direktionen inom Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund och Claes Redberg (S) från regionstyrelsen/regionfullmäktige inledningstalade kring vikten av att skapa goda förutsättningar för barn och ungas studier och övergång till arbetslivet.

Anders Carlberg (avdelningschef för forskning, utveckling och utbildning) och Elisabeth Rahmberg (folkhälsochef) gav en beskrivning av VGR som en region med god men ojämlik tillväxt och utveckling med grupper som riskerar utanförskap. Regionen arbetar för att minska skillnaderna i hälsa och livsvillkor på många sätt. En viktig process handlar om barn och ungas förutsättningar för fullföljda studier, ett ämne som engagerar brett såväl inom VGR som Västra Götalands kommuner.

– Att barn unga går ur skolan utan tillräckliga betyg är inte bara en skolfråga utan i högsta grad en samhällsfråga. Vi behöver samarbeta för ungas hälsa och framtid och för framtida kompetensförsörjning för såväl företag som det offentliga, säger folkhälsochef Elisabeth Rahmberg.

Praktik för unga

Jan Ryrlén från IF Elfsborg, Dag Forsström Borås stad och Rickard Harvonen Ellos AB beskrev ett flerårigt och positivt samarbete kring bland annat praktik för unga med IF Elfsborg som nav. Många av de unga som deltagit i insatsen har efter praktik gått vidare till arbete eller studier och såväl kommunen som Ellos uttryckte att samarbetet ger såväl samhällsekonomiska som individuella och företagsmässiga vinster.

– Vi gör detta för att vi är engagerade i unga och samhällsutveckling, inte bara kring fotboll. Därför vill vi sprida arbetssättet till fler områden inom Sjuhärad, säger IF Elfsborgs Jan Ryrlén. 

Senast uppdaterad: 2019-04-30 11:09