Education for all: a path to health and sustainable regional development

Kraftsamling fullföljda studier har uppmärksammats av WHO (World Health Organization) som menar att kraftsamlingen är ett ledande exempel, inte enbart för att det är ett folkhälsoprojekt utan ett systematiskt, långsiktigt och sektorsövergripande arbete. Att våra barn och unga fullföljer sina studier är en av de viktigaste faktorerna för hälsa och välbefinnande och framförallt vårt gemensamma ansvar. 

Läs reportaget från WHO här

Läs mer om Kraftsamling fullföljda studier här

Senast uppdaterad: 2019-02-04 10:12